Bezpečnost potravin

Seminář: Aktuální problematika v oblasti veterinárního dozoru

Vydáno: 13. 11. 2013
Autor: berankova1

Seminář se bude konat 19. 11. 2013 v budově Střední odborné školy v Českých Budějovicích.

V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov je pořádána akce pro zemědělskou veřejnost, partnery CSV, MAS, studenty středních odborných škol na téma „Aktuální problematika v oblasti veterinárního dozoru„, která se bude konat dne 19. 11. 2013 v budově Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice.

Termín: 19. 11. 2013, 8:00 – 13:00 hod.
Místo konání:  Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Rudolfovská tř. 458/92, České Budějovice, 370 01.

Program
1.    Zahájení, úvodní slovo
2.    Představení CSV a jejích aktivit
3.    Pozitivní vliv využití prostředků z Programu rozvoje venkova na podporu chovu přežvýkavců z hlediska welfare zvířat, národní dotace, Nákazový fond
4.    Informace KVS SVS pro Jihočeský kraj na téma přímého prodeje produktů prvovýroby ze dvora, možnosti výroby potravin živočišného původu, domácí porážky skotu a ovlivňujících faktorů, konkrétně:
– IBR průběh ozdravovacího programu v Jihočeském regionu
– Schmallenberg virus přežvýkavců – nákazová situace v Jihočeském regionu                
– Podmínky a zkušenosti s domácí porážkou skotu v Jihočeském regionu, představení příkladů dobré praxe PRV
– Monitoring radioaktivity u černé zvěře v Jihočeském regionu
5.
    Závěr, diskuse

Kontakt:  Naděžda Jungwirthová, 387 693 603, 721 926 946

Zdroj:  eAGRI