Bezpečnost potravin

Seminář Aktuální otázky rostlinolékařského výzkumu

Vydáno: 24. 5. 2018
Autor: MZe

Seminář se koná v úterý 12. 6. 2018 v budově Ministerstva zemědělství.

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Vás zve na seminář

Aktuální otázky rostlinolékařského výzkumu“,

který se uskuteční dne 12. června 2018 od 10:00 hod. 
v sále č. 400 v budově Ministerstva zemědělství ČR v Praze,  
         Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1

Seminář organizuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) – sekce rostlinolékařské péče ÚKZÚZ a Ministerstvo zemědělství ČR – odbor vědy, výzkumu a vzdělávání, a je určen zejména pro zástupce výzkumných organizací, které se zabývají výzkumem v oblasti rostlinolékařské péče. Cílem semináře je diskutovat potřeby výzkumných řešení aktuálních rostlinolékařských problémů a posílit součinnost výzkumných organizací s ÚKZÚZ v oblasti odborné, při zajišťování oponentských posudků a certifikaci metodik jako výsledků výzkumu a při využívání výsledků výzkumu.  

Příloha

Zdroj: MZe
 

Foto: Shutterstock