Bezpečnost potravin

Semenářská kontrola včera a dnes

Vydáno: 23. 6. 2017
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 23. 6. 2017.

Vývoj semenářské kontroly v uplynulých 140 letech, význam certifikace osiva a sadby v ČR a význam kontroly odrůdové pravosti a čistoty při mezinárodní certifikaci byly hlavními tématy letošního celostátního polního dne ÚKZÚZ.

Celostátní polní den ÚKZÚZ věnovaný 140 letům semenářské kontroly zahájil ředitel ústavu Daniel Jurečka. V krátkém úvodním proslovu připomněl význam certifikovaného osiva, a to hned z několika úhlů pohledu. Připomněl význam základních kvalitativních znaků osiva, význam odrůdové pravosti a čistoty a také zdravotního stavu osiva.

V úvodní přednášce představila ředitelka Odboru Osiv a sadby Barbora Dobiášová vývoj semenářské kontroly v České republice od r. 1877 až po současný stav a výzvy, na které se ÚKZÚZ soustředí. Připomněla pravdivost § 1 Statutu Ústavu pro zkoumání semen z r. 1877 i v dnešní době: „Účelem semenářské kontroly je: chránit zemědělce a lesní hospodáře při nákupu před neklíčivým a podvodně poškozeným osivem a pak při použití vlastnoručně vyrobeného osiva před neúspěchem.“

Nejen o historii šlechtění hovořil ředitel šlechtění firmy Selgen, a.s. Pavel Horčička. Věnoval se také hlavním otázkám světového zemědělství mj. potravinové bezpečnosti s vazbou na potřebu výroby většího objemu potravin, zejména zrnin, klimatické změny s vazbou na šlechtění nových odrůd odolných k extrémům počasí. Význam šlechtění podtrhl na příkladech vybraných plodin (ječmene odrůdy Diamant, hrachu odrůdy Bohatýr, pšenice a řepky) včetně uvedení srovnání výnosů a sklizňových ploch.

Ředitel Národního odrůdového úřadu Tomáš Mezlík hovořil o významu registrace odrůd, která je základním předpokladem uznávání a uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu, o principech doporučování odrůd (SDO) a o právní ochraně.  „Každoročně žadatelé o registraci podají více jak 500 žádostí, v roce 2016 to bylo 580 žádostí a počet registrací je cca 200 ročně. Odrůda v průběhu řízení o registraci musí ve zkouškách prokázat, že je odlišná, uniformní, stálá a má užitnou hodnotu. Ke dni  15. 6. 2017 bylo ve Státní odrůdové knize zapsáno 3166 odrůd,“ uvedl.

Experti Odboru osiv a sadby Jiří Hakauf a Tereza Kettnerová představili systém následné kontroly certifikovaného osiva uvedeného do oběhu. Vysvětlili účastníkům význam a principy kontroly pravosti a čistoty odrůdy ve vegetačních zkouškách, které náš úřad provádí. Tereza Kettnerová představila účastníkům semináře OECD schémata pro odrůdovou certifikaci osiva pohybujícího se na mezinárodním trhu. Vysvětlila systém OECD pro pre a post-control.

Dalším významným hostem byla Evženie Prokinová z ČZU v Praze, která ve své prezentaci uvedla mnoho potřebných a praktických informací o zakládání a vedení množitelských porostů z hlediska zdraví rostlin a produkce zdravého osiva. Hovořila o metodách ochrany proti chorobám přenášených osivem a uvedla příklady vlivu ošetření semenářských porostů a osiva máku a ječmene jarního. Zmínila i možnosti ošeření osiva pro ekologické zemědělství.

Závěrem představil Stanici pro polní vegetační zkoušky její vedoucí Vít Vašát. Zmínil nejen její klimaticky příznivou polohu, ale i systém zakládání vegetačních zkoušek, principy hnojení a zavlažování. Prezentoval skladbu plodin, které jsou předmětem polních vegetačních zkoušek a jejich vzrůstající počet.

Přestože teploměr ukazoval hodnoty nad 300C, účastníci Polního dne v Přerově nad Labem si prohlédli polní vegetační zkoušky.
Praktickou ukázkou bylo možné zdůraznit význam těchto  zkoušek, které podtrhují návaznost registrace odrůdy, výroby osiva a jeho uvádění do oběhu a jeho účinné následné kontroly.  

Fotogalerie  

Ivana Kršková, PR


  
Přílohy

Zdroj: ÚKZÚZ