Bezpečnost potravin

Selen – nezbytná složka výživy člověka

Vydáno: 25. 10. 2018
Autor: Společnost pro výživu

Přehledová práce o selenu jako nezbytné složce výživy člověka byla publikována v časopise Výživa a potraviny.

Společnost pro výživu publikovala v časopise Výživa a potraviny 5/2018 přehledovou práci „Selen – nezbytná složka výživy člověka“.

Abstrakt
Dostatečná aktivita selenoproteinů, enzymů se selenem v aktivním centru, je nezbytná pro lidské zdraví včetně mužské fertility a prevenci mnoha nemocí. Selenoproteiny hrají klíčovou roli v biochemických a fyziologických dějích v buňkách i v celém organismu. Množství selenu v potravním řetězci se odvíjí od jeho koncentrace v půdě. Na světě jsou rozsáhlé oblasti s nízkým obsahem selenu v půdě a jejich populace, či alespoň některé její skupiny, vykazují vyšší riziko různých onemocnění na základě nižších aktivit některých selenoenzymů. V České republice je bohužel v půdě nedostatek selenu. Její populace proto může trpět zhoršeným zdravotním stavem na základě nízkého příjmu (15–45 ug Se/den) a stavu selenu (45–75 ug Se/l séra). Ke zvýšení příjmu selenu lze doporučit vyšší spotřebu mořských ryb a rostlinných selenoakumulátorů.

Autor: RNDr. Jan B. V. Kvíčala, CSc.
Endokrinologický ústav, Praha  

Celý článek (PDF)

 

Zdroj: Společnost pro výživu


Foto: Shutterstock