Bezpečnost potravin

Se začátkem sezóny farmářských trhů startují také jejich kontroly

Vydáno: 4. 4. 2022
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS

Jako již tradičně startuje se začátkem jara v České republice také sezóna oblíbených farmářských trhů. Tento specifický způsob prodeje s sebou nese řadu pozitiv pro malovýrobce i spotřebitele, na druhou stranu však také zvýšená rizika z pohledu hygieny potravin živočišného původu. I proto jsou farmářské trhy každoročně pod důsledným dohledem veterinárních inspektorů. V loňském roce provedli veterinární inspektoři na trzích 379 kontrol (v roce 2020 jich bylo 431). Pokles počtu kontrol  podobně jako v roce 2020 souvisí s pandemií COVID-19. Podíl kontrol se závadou byl podobný jako v předchozích dvou letech a dosáhl zhruba 14 procent.

Alespoň jedno porušení předpisů zjistili veterinární inspektoři loni v 54 případech, o rok dříve jich bylo 57.  Výše pokut uložených v roce 2021 dosáhla 425 000 Kč, v roce 2020 to bylo cca 370 000 Kč. Trhů, které nabízejí potraviny živočišného původu, a proto podléhají dozoru SVS, bylo loni v ČR zhruba 230, meziročně jich ubylo o 60.

Celkový počet závad zjištěný při kontrolách na trzích v loňském roce dosáhl 131, meziročně tak klesl o 11. Při jedné kontrole totiž může být zjištěno i několik závad najednou. Nejčastěji (ve 42 případech) inspektoři zjistili porušení správné výrobní a hygienické praxe. Mezi tato pochybení spadá například nedostatečná ochrana produktů vůči vnější kontaminaci či nedodržení teplotního řetězce. Druhým nejčastějším problémem byly nedostatky v označování výrobků (29 x). Často se vyskytly také problémy během manipulace s produkty (24 x), ve 22 případech byl neznámý či nejasný původ nabízených produktů.

„Z dlouhodobého hlediska problematických prodejců díky osvětě i důslednému dozoru  na trzích ubylo a již několik let zjišťují naši inspektoři nějaký problém zhruba u každého osmého prodejce,“  uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk SemerádJiž před několika lety v souvislosti s rostoucím trendem trhů nabízejících místní zemědělské a potravinářské produkty publikovala SVS, zejména pro prodejce, takzvané Desatero. Jeho aktualizovaná verze je dostupná na internetových stránkách SVS.

SVS připomíná, že prodejce má zákonnou povinnost zákazníka dostatečně informovat o prodávaném zboží. Při jakékoliv pochybnosti je dobré se prodejce doptat, pokud se nakupujícímu něco nezdá, zboží nekupovat. V případě vážných nesrovnalostí je možné se obrátit na místně příslušnou krajskou veterinární správu, která prošetří každý případ týkající se potravin živočišného původu. Počet podnětů upozorňujících na nekalé praktiky prodejců na trzích loni poměrně výrazně klesl z předloňských 13 na 3.

 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS


Zdroj: 
SVS