Bezpečnost potravin

Schváleno zvýšení vitaminu D v potravinách v USA

Vydáno: 13. 11. 2012
Autor: Převzato z Agronavigator.cz

FDA vyhověl petici pekařů ohledně zvýšení limitu pro vitamin D v pečivu při použití obohaceného droždí.

V srpnu 2012 ohlásil úřad FDA schválení petice pekařů z r. 2009, podle níž se má limit pro vitamin D v chlebu a pečivu zvýšit z 90 MJ na 400 MJ na 100 g, a sice při používání kvasnic obohacených vitaminem D2 (firmy Lallemand). V ostatních případech zůstává maximální přípustné množství vitaminu D pro pečivo na původní hodnotě, tj. 90 MJ/100 g. Součástí petice byl i požadavek na schválení obohaceného droždí. Petice byla během doby doplněna ještě o požadavek na vyloučení jiných aditiv pro kynutí v případě aplikace tohoto droždí.

Lallemand při obohacování vystavuje droždí UV-záření, které podle FDA neznamená toxikologické nebezpečí, nevytvářejí se přitom škodlivé látky.

Vitamin D2 byl úřadem FDA schválen jako látka GRAS s následujícími omezeními:

Potravina

Max. limit/100 g

Snídaňové cereálie

350 MJ

Obilné produkty a těstoviny

90 MJ

Mléko

42 MJ

Mléčné výrobky

89 MJ;

Kromě zvýšení přípustného množství vitaminu D v pečivu (v případě aplikace obohaceného droždí), bylo rozšířeno spektrum  výrobků fortifikovaných tímto vitaminem o řadu dalších potravin včetně kojenecké výživy, margarinů, ovocných šťáv fortifikovaných vápníkem, výrobků nahrazujících pokrm a alternativ sýrů.

Opatrnost FDA v povolování fortifikace má důvod v tom, že ačkoli je vitamin D z hlediska lidského zdraví esenciální, jeho nadbytek může škodit, zvyšovat hladinu vápníku v krevní plasmě.

FDA schválil metodiku hodnocení celkového příjmu vitaminu D ze stravy navrženou společností Lalleland. Limity byly stanoveny tak, aby příjem 90 percentil populace dosahoval 1670 MJ vitaminu D. Institute of Medicine stanovil v r. 1997 horní limit příjmu pro osoby jakéhokoli věku 2000 MJ denně. Nyní byla provedena revize, a pro děti od 1 do 3 let byl stanoven horní limit denního příjmu na 2500 MJ, pro děti 4 – 8 let 3000 MJ, od 9 do 18 let a dospělé 4000 MJ. Tyto dávky jsou uznány za bezpečné při dlouhodobém příjmu.

Petition to raise vitamin D in baked foods allowed
Milling and Baking News, 91, 2012, č. 14, s. 12

Související informace
Fortifikace vitaminem D v USA .
Obohacování pekařských kvasnic vitaminem.
Autorizace droždí Lallemand D2 v Kanadě