Bezpečnost potravin

Save the date: Informační schůzky k pokynům pro hodnocení rizik účinných látek pesticidů pro ptáky a savce

Vydáno: 27. 2. 2023
Autor: KM EFSA

On-line, 19. a 20. 4. 2023

Evropská komise požádala EFSA, aby revidoval své pokyny pro Hodnocení rizik pro ptáky a savce, které byly zveřejněny v roce 2009. Uvedené pokyny popisují, jak provádět hodnocení rizik pro ptáky a savce přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinné látky pesticidů v souladu s nařízením (EU) 1107/2009.

Nové pokyny nastiňují odstupňovaný systém hodnocení rizik zahrnující dietární expozici, expozici prostřednictvím sekundární otravy a expozici prostřednictvím příjmu kontaminované vody. EFSA rovněž vypracoval on-line kalkulačku, která implementuje metodiku hodnocení rizik pro všechny úrovně hodnocení rizik.

V souvislosti s tím pořádá EFSA dvě informační zasedání, která se zaměří na:

  • Revidované pokyny, 19. dubna (14:00–17:00)
  • Kalkulačku, dne 20. dubna (10.00–11.30)

Cílem akcí je:

  • Poskytnout jasný přehled aktualizovaných pokynů s důrazem na klíčové změny
  • Představit, jak provádět hodnocení rizik pomocí kalkulačky
  • Řešit otázky s cílem zlepšit porozumění revidovanému dokumentu pokynů a kalkulačce

Akce je určena pro hodnotitele rizik v členských státech, průmyslu, poradenských společnostech, akademické obci a nevládních organizacích.

Registrace bude zahájena 17. března 2023 a ukončena 17. dubna.

Odkaz pro připojení ke schůzi bude sdělen po ukončení registrace, několik dní před akcí.

Akce bude v angličtině. Překlad nebude poskytován.

Účast na akcích je bezplatná.

Pořad jednání a podklady budou zveřejněny při zahájení registrace.

Zdroj: EFSA