Bezpečnost potravin

Save the date: Akce pro veřejnost o vědeckých stanoviscích v oblasti dobrých životních podmínek zvířat

Vydáno: 6. 2. 2023
Autor: KM EFSA

28.3.2023: brojleři a nosnice; 25.5.2023: telata, dojnice, kachny, husy a křepelky

EFSA připravuje dvě veřejné on-line akce zaměřené na vědecká stanoviska v oblasti dobrých životních podmínek zvířat: dne 28. března 2023 předloží EFSA závěry svého stanoviska k brojlerům a nosnicím a dne 25. května 2023 budou předloženy závěry stanovisek EFSA týkajících se telat, dojnic, kachen, hus a křepelek.

Obě on-line akce budou následovat po zveřejnění vědeckých stanovisek o dobrých životních podmínkách chovných brojlerů a nosnic a telat, dojnic, kachen, hus a křepelek na farmách. EFSA tím vytváří prostor pro otevřenou diskusi mezi úřadem a jeho stakeholdery.

Cílem těchto akcí je vysvětlit práci EFSA v souvislosti s mandátem „Farm to Fork“ v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, zejména pokud jde o tyto druhy: brojleři, nosnice, telata, dojnice, kachny, husy a křepelky. Účastníci budou mít možnost klást otázky.

Registrace na tyto akce bude zahájena 28. února pro brojlery a nosnice a 19. dubna pro telata, dojnice, kachny, husy a křepelky.

Schůze se budou konat on-line. Odkazy pro připojení ke schůzím budou sděleny po ukončení registrace.

Akce budou v angličtině. Překlad nebude poskytován.

Účast na akcích je bezplatná.

Zdroj: EFSA