Bezpečnost potravin

Save Food 2011

Vydáno: 17. 5. 2011
Autor:

Mezinárodní kongres zaměřený na prevenci znehodnocování potravin. Düsseldorf, 16.–17.5.2011. Dvě studie FAO.

Mezinárodní kongres, který se koná ve dnech 16.–17.5.2011 v Düsseldorfu paralelně s akci Interpack 2011. Program kongresu.
Ke ztrátám potravin dochází v celém potravinovém řetězci, od pěstování, přes zpracování po dopravu nebo distribuci konečnému spotřebiteli. Experti odhadují, že se v EU každoročně vyhodí 71 milionů tun potravin a z toho velká část – z jakýchkoliv důvodů – až po zakoupení spotřebiteli.
V rozvojových zemích je situace jiná. Předpokládá se, že znehodnocení potravin je srovnatelně vysoké, avšak u spotřebitelů je spíše nízké.
Protože obal je třeba vnímat jako součást řešení tohoto problému, je uvedený kongres součástí mezinárodního veletrhu interpack.

V rámci kongresu proběhne diskuse ke dvěma studiím FAO:
–  Global Food Losses and Food Waste (pdf, 4 MB, 38 stran)
–  Appropriate Packaging Solutions (pdf, 1,22 MB, 37 stran)

Více informací o kongresu je k dispozici na www.save-food.org.