Bezpečnost potravin

Sardinky s histaminem, TZ SVS ČR

Vydáno: 20. 9. 2011
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva ze dne 20. 9. 2011.

Opět sardinky s histaminem, tentokrát z Estonska

Státní veterinární správa ČR včera, tj. 19. 9., zahájila na podnět Státní zemědělské a potravinářské inspekce (která tak učinila na základě podnětu od spotřebitele) kontrolu rybích konzerv u dovozce, a okamžitě nařídila stáhnout zboží z trhu (zakázala uvádění do oběhu). Odběratelé byli informováni.

Jaký byl důvod tohoto opatření? Nadlimitní výskyt histaminu ve výrobku
SAIRA Sardinela ve vlastní šťávě s přídavkem oleje balení po 240g ,
Šarže 175228
DMT 28. 1. 2011,
výrobce AS MASEKO, Vörgu 6, 140415 Tallinn, Estonsko EE 228EU,
distributor BALTAXIA, a.s., Liberec

Do ČR bylo dovezeno celkem 1600 kartonů po 24 konzervách (celkem 9216 kg) dne 14. 2. 2011a vše bylo distribuováno dalším odběratelům v rámci ČR (Tesco, Penny, Billa, Kaufland, Globus, Lahůdky Cajthaml, Čepos, Wissa).

Limit pro obsah histaminu je 100 mg/kg a v případě estonských rybiček byl překročen několikanásobně, v některých vzorcích až patnáctkrát (1500 mg/kg). Ti, kdo si tento výrobek zakoupili, udělají nejlépe, když jej vrátí zpět prodejci.

Nyní probíhá došetřování distribučních cest a bude rozhodnuto o tom, zda stažené výrobky budou odeslány zpět výrobci do Estonska, popřípadě zda budou neškodně odstraněny (zlikvidovány). O všech uvedených skutečnostech jsme informovali ostatní státy systémem rychlého varování RASFF.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.