Bezpečnost potravin

Salmonela v kuřecích prsech v mrazírenském skladu v Mochově

Vydáno: 22. 6. 2017
Autor: SVS

Informace SVS ze dne 22. 6. 2017.

Inspektoři Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Středočeský kraj při kontrole v místě určení spojené s odběrem vzorků v mrazírenském skladu v Mochově zjistili přítomnost zárodků bakterie Salmonella infantis čímž došlo k porušení článku 14 odst. 5 Nařízení Parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002. Jednalo se o Kuřecí prsa o velikosti šarže 700 kg vyrobené v Polsku ve výrobním závodě PL 24034301 WE číslo šarže 60/17/ZP. Provozovateli mrazírenského skladu bylo uloženo opatření podle § 53 odst. 1 písm. b) veterinárního zákona a uloženo stažení výrobku z trhu a zákaz jeho uvádění do oběhu. Následně bylo s provozovatelem zahájeno správní řízení.

Zdroj: SVS