Bezpečnost potravin

SAI Platform

Vydáno: 22. 4. 2010
Autor:

Nezisková organizace zaměřená na aktivní podporu rozvoje postupů vedoucích k udržitelnému zemědělství.

Tři největší výrobci potravin na světě: Danone, Nestlé a Unilever rozpoznali, že udržitelnost je kritická pro zabezpečení trvalých, stále se zvyšujících a bezpečných (nezávadných) dodávek zemědělských surovin. Uvedené společnosti proto v roce 2002 založily The Sustainable Agriculture Iniciative (SAI) Platform – neziskovou organizaci zaměřenou na aktivní podporu rozvoje postupů vedoucích k udržitelnému zemědělství ve světě prostřednictvím zapojování zainteresovaných subjektů potravinového řetězce.
SAI Platform v současné době zahrnuje statutárních 22 členů s obratem 350 miliard USD, kteří aktivně podporují udržitelné zemědělství jako produktivní, konkurenceschopný a účinný způsob produkce zemědělských výrobků, který současně chrání a zlepšuje přirozené životní prostředí a sociálně/ekonomické podmínky místních komunit.
Členové SAI Platform jsou organizováni ve specifických pracovních skupinách zaměřených na určitou plodinu nebo problematiku. Členové pracovní skupiny se pravidelně scházejí k výměně informací a znalostí o praktikách udržitelného zemědělství. Každá členská společnost uskutečňuje interní pilotní projekty zaměřené na určité plodiny nebo problematiky ve svém dodavatelském řetězci a výsledky jsou šířeny mezi členy SAI Platform. SAI Platform spolupracuje s řadou univerzit a mezinárodních organizací (např. FAO) a pořádá různé semináře a konference. K problematice udržitelného zemědělství byly vydány také publikace, např.
Benchmark Study of Agriculture Standards 2009 (zkoumají se a porovnávají se některé nejvlivnější zemědělské produkční standardy na světě)
Short Guide to Sustainable Agriculture (je podán jednoduchý výklad udržitelného zemědělství a jeho hlavních problematik)
 
Více informací je k dispozici na www.saiplatform.org/