Bezpečnost potravin

S medem jsou problémy minimální

Vydáno: 15. 8. 2012
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 14.8. 2012.

Každoročně se touto dobou objevují prognózy, jak to bude letos s medem, bude ho dostatek, bude ho málo, jak kvalitní bude? Těžko si představit takovou klimatickou či nákazovou pohromu, aby se to negativně projevilo na produkci medu.
Přesto, že se čas od času objevují ohniska výskytu moru včelího plodu, popřípadě jsou včelstva napadena roztočem způsobujícím varroázu, je celková nákazová situace v ČR příznivá. Léčení varroázy je poměrně účinné, situace jako před několika lety, kdy ubylo včelstev, se letos neopakuje. Díky razantním  opatřením  proti  moru  včelího  plodu  této  nákazy  nepřibývá. O tom, že jsme na tom docela dobře, svědčí i to, že letos přibylo včelařů (několik stovek) a přibylo i chovaných včelstev (několik tisíc). O český med je totiž zájem nejen u nás, ale i v ostatních zemích, kde není problém jej na trhu uplatnit.
Veterinární kontroly nezjišťují u jednosložkového českého medu problémy. Ten je nejčastěji nabízen buď přímo konečnému spotřebiteli, tzv. ze dvora (včelař může prodat bez omezení až dvě tuny) anebo na schválených trzích a tržištích.
Ani u medu nabízeného v tržní síti, zpravidla jde o směsový med, nezjišťujeme takové závady, které by ohrozily zdraví lidí. V loňském roce jsme řešili pouze jeden případ medu nikoli z ČR, který obsahoval rezidua pesticidů. I v letošním roce se objevilo podezření na výskyt pesticidů v medu, další laboratorní testy to však nepotvrdily.
Veterinární legislativa, která v EU platí (příslušná směrnice pochází z roku 2000), by mohla doznat určitých změn, neboť zejména pokud jde o možné falšování medu, jsou k dispozici nové laboratorní metody. Státní veterinární správa souhlasí s dokonalejším značením, zejména s uváděním procentického složení u směsových medů, popřípadě i s novými schválenými metodami vyšetřování, záleží na přijetí novely příslušné směrnice na úrovni EU.
Vyšetření prodávaného medu na základě monitoringu a na základě podnětů s lety přibývá, avšak nepřibývá případů falšování. Každoročně je provedeno okolo 250 kontrol v rámci dozoru plus kolem dvacítky na základě podnětů. V roce 2010 bylo například prokázáno v jednom případě falšování škrobovým sirupem, uložena pokuta, v roce 2011 byl řešen případ nesprávného značení. V letošním roce bylo zatím provedeno celkem 114 kontrol a ve 2 případech bylo zahájeno správní řízení kvůli podezření na falšování medu.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.