Bezpečnost potravin

S kávou v těhotenství opatrně

Vydáno: 26. 2. 2003
Autor:

Spotřeba více než osmi šálků kávy denně v průběhu těhotenství zvyšuje riziko potratu.

Výsledky výzkumu publikovaného v posledním čísle časopisu British Medical Journal naznačují, že těhotné ženy, které pijí denně osm a více šálků kávy jsou, v porovnání s ženami, které kávu nepijí, vystaveny více než dvojnásobnému riziku narození mrtvého plodu. Pracovníci dánské nemocnice při univerzitě Aarhus sledovali v období 1989–1996 18 478 těhotných žen, které byly identifikovány na základě dvou dotazníků, poskytujících informace o jejich anamneze, kuřáckých návycích, pití alkoholu a kávy. Riziko potratu se zvyšovalo s počtem šálků kávy vypitých během těhotenství. V porovnání se ženami, které kávu nepily vůbec, bylo u žen se čtyřmi až sedmi šálky kávy denně riziko zvýšené o 80 %, a u žen, jejichž spotřeba byla vyšší než osm šálků denně se procento narození mrtvého plodu zvýšilo o 300 %. Mezi spotřebou kávy a úmrtním novorozence během prvního roku života nebyla zjištěna žádná spojitost. Ženy s vysokou spotřebou kávy jsou mnohem častěji kuřačky a mají i vyšší spotřebu alkoholu. S vyloučením těchto faktorů se riziko nepatrně snižuje, ovšem i tak zůstává stále na velmi vysoké úrovni. Výsledky studie byly shodou okolností publikovány ve stejné době jako upozornění britského Úřadu pro potravinové standardy (FSA), týkající se možného rizika ohrožení plodu u těhotných žen, které konzumují přílišné množství tuňáka.
BMJ, 326, 2003, s. 420–422