Bezpečnost potravin

S čištěním vod od hormonů by mohli pomoci mikroroboti

Vydáno: 30. 11. 2020
Autor: VŠCHT

Studii vědců z VŠCHT publikoval časopis Nature Machinery Intelligence.


Foto: Shutterstock

Tým pod vedením doc. Pumery publikoval v Nature Machine Intelligence

Ve své práci vyvíjeli programovatelné mikroroboty na bázi polypyrrolu (PPy, vnější funkční vrstva) zabudované do platinové katalytické vrstvy a paramagnetických nanočástic železa (Fe3O4), které zajišťují vlastní pohon a magnetickou odezvu pro vysoce účinné odstraňování estrogenních znečišťujících látek. Jak se mění pH testované vody, povrchový náboj mikrorobotů PPy / Fe3O4 / Pt se postupně mění, což vede k afinitní modulaci. Jak se mikroroboti pohybují uvnitř roztoku, shromažďují estrogenová vlákna a následně tkají na povrchu makroskopické sítě. Výsledky naznačují, že pohybově ovladatelní mikroroboti s nastavitelnou povrchovou chemií by mohli poskytnout vhodnou platformu pro vysoce účinné odstraňování hormonálních znečišťujících látek. První autor studie Ing. Lukáš Děkanovský je studentem druhého ročníku doktorského studijního program Léčiva a biomateriály.

Nature Machine Intelligence je online vědecký časopis s uzavřeným přístupem, který se věnuje pouze umělé inteligenci, strojovému učení a robotice. Byl vytvořen společností Nature Research v reakci na explozi strojového učení v roce 2010. Časopis byl spuštěn v lednu 2019.

Více zde: Dekanovsky, L. et al. Chemically programmable microrobots weaving a web from hormones. Nat Mach Intell 2, 711–718 (2020). https://doi.org/10.1038/s42256-020-00248-0

 

Zdroj: VŠCHT