Bezpečnost potravin

Rychlotest na BSE pro důkaz rizikové suroviny

Vydáno: 4. 4. 2001
Autor:

test ELISA s názvem RIDASCREEN, BSE z mozku a míchy, masné výrobky a uzeniny

Biotechnologická instituce R-Biopharm GmbH vyvíjí test na prokazování BSE z rizikových materiálůh jako je mozek a mícha především v tepelně zpracovaných masných výrobcích a uzeninách. Test s názvem RIDASCREEN ve formě ELISA, který má být k dispozici již v březnu 2001, je první rychlometodou tohoto druhu (celková doba průběhu testu je ca 1 h). Test umožňuje analyzovat vysoký počet vzorků, využívat automatizaci a hranice průkaznosti je 0,1 %.
Test nerozliší z jakého druhu zvířete rizikový materiál pochází, z hlediska spotřebitele je však důležité, že nepřijatelný je rizikový materiál z jakéhokoli zvířete. Pro diferenciaci živočišných druhů v masných výrobcích a uzeninách jsou k dispozici další testy.
Nový test doplňuje škálu výrobků firmy R-Biopharm, která je již 10 let zaměřena na bezpečné potraviny a zdravou výživu lidí a zvířat.
Gordian,, 2001, č. 1/2, s. 4