Bezpečnost potravin

Rychlé hodnocení nákaz salmonelou spojených s čokoládovými výrobky

Vydáno: 12. 4. 2022
Autor: KM EFSA

Rychlé hodnocení úřadu EFSA a ECDC


 

 
Dne 12. dubna 2022 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spolu s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) společné rychlé hodnocení nákaz, hlášených z více zemí, způsobených bakterií Salmonella Typhimurium souvisejících s čokoládovými výrobky.

Úřady EFSA a ECDC ve svém společném hodnocení uvedly, že jako zdroj propuknutí salmonely v několika zemích byly čokoládové výrobky vyrobené společností v její belgické pobočce.

K 8. dubnu 2022 bylo nahlášeno 150 potvrzených a pravděpodobných případů nákaz monofázickou bakterií Salmonella Typhimurium v devíti zemích EU/EHP (Belgie, Francie, Německo, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Švédsko) a ve Spojeném království – přičemž k prvnímu případu došlo dne 21. prosince 2021 ve Spojeném království.  Infekce se vyskytly hlavně u dětí do 10 let.

V prosinci 2021 byla Salmonella Typhimurium detekována v nádrži na podmáslí v belgické provozovně dotčené společnosti při jejích vlastních kontrolách. Společnost zavedla konkrétní hygienická opatření a navýšila počty odběrů a testování produktů a zpracovatelského prostředí. Poté co vyšly testy na bakterii Salmonella negativně, společnost distribuovala čokoládové výrobky po Evropě a po celém světě. 

Na konci března 2022, když byla k dispozici sekvenační data, vědci propojili případy nákaz lidí salmonelou s provozem v Belgii pomocí pokročilých technik molekulární typizace.

Od 2. dubna 2022 začaly příslušné (kompetentní) vnitrostátní orgány vydávat varování týkající se veřejného zdraví a dotčená společnost dobrovolně stáhla konkrétní produkty a šarže v různých zemích. 

Po úředních kontrolách, dne 8. dubna 2022, odebral belgický úřad pro bezpečnost potravin dotčené společnosti povolení k výrobě. Kromě toho společnost stáhla všechny šarže všech svých produktů vyrobených v belgickém závodě bez ohledu na jejich číslo šarže nebo datum expirace.

Odborníci úřadu EFSA a evropského střediska ECDC uvedli, že je zapotřebí dalších šetření k identifikaci hlavní příčiny, času a možných faktorů stojících za kontaminací. Také je potřeba další šetření možného širšího použití kontaminovaných surovin z belgické provozovny v jiných zpracovatelských závodech.

Protože se molekulární typizace běžně neprovádí ve všech zemích, nemusí být některé související případy nákaz salmonelou odhaleny.

 

Souhrnná zpráva úřadu EFSA a ECDC týkající se šetření nákaz způsobených bakterií Salmonella Typhimurium:

 
 

Zdroj: EFSA