Bezpečnost potravin

Rychlé hodnocení epidemie onemocnění způsobených bakterií Salmonella Agona

Vydáno: 26. 1. 2018
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA společně s ECDC provedly rychlé hodnocení epidemie související s mléčnou kojeneckou výživou.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) společně s Evropským centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) provedly rychlé hodnocení epidemie způsobené bakterií Salmonella Agona, a závěrem doporučily zničení a / nebo stažení kojenecké mléčné výživy vyrobené konkrétní francouzskou zpracovatelskou společností, což má významně snížit riziko dalšího výskytu onemocnění dětí způsobeného bakterií Salmonella Agona. 

Epidemie onemocnění způsobených bakterií S. Agona, souvisejících s konzumací kojenecké mléčné výživy, probíhá ve Francii od srpna roku 2017. Ve Francii bylo zatím nahlášeno 37 onemocnění u dětí ve věku do jednoho roku. Metodou celogenomového sekvenování  (WGS) bylo potvrzeno, že nahlášený případ onemocnění ve Španělsku úzce souvisí s epidemií ve Francii. V Řecku byl 2. prosince 2017 nahlášen další, pravděpodobně související případ.  

EFSA a ECDC doporučují, aby kompetentní úřady dotčených členských států sdílely informace o epidemiologických, mikrobiologických a environmentálních šetřeních a zveřejňovaly příslušná oznámení v Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) a v Systému včasného varování a reakce (EWRS).

Aby se zabránilo dalším onemocněním způsobeným bakterií Salmonella Agona, v souvislosti s kojeneckou mléčnou výživou, u kojenců i osob o ně pečujících, měly by členské státy šířit mezi veřejnost tato doporučení: 

  •  Nepoužívat žádnou kojeneckou mléčnou výživu, která je spojována s touto epidemií;
  • Mýt si důkladně ruce před přípravou a po přípravě kojenecké mléčné výživy do láhve; 
  • Láhve s mlékem nepřipravovat delší dobu před podáním a obsah láhví zlikvidovat, pokud nebude spotřebován během dvou hodin.

 
Rychlé hodnocení epidemie
V případě výskytu epidemie onemocnění z potravin na území více států je velmi důležitá koordinace na úrovni EU. Úřad EFSA společně s ECDC provedly rychlé posouzení této epidemie v úzké spolupráci s postiženými zeměmi. Rychlé posouzení poskytuje přehled situace z hlediska veřejného zdraví a identifikuje zdroj kontaminovaných potravin, které byly příčinou onemocnění. V dokumentu jsou zahrnuty také výsledky zpětného šetření z důvodu identifikace původu epidemie a výsledky průzkumu, kam byly kontaminované produkty distribuovány. Tyto údaje jsou klíčové pro nastavení odpovídajících regulačních opatření, aby se zabránilo dalšímu šíření epidemie.  

Zdroj: EFSA

Další informace
SZÚ: Mezinárodní epidemie onemocnění způsobených Salmonella Agona v souvislosti s kojeneckou výživou a aktuální situace ohledně výskytu této bakterie v ČR
Tisková zpáva SZPI: Varování spotřebitelům: distribuce kojenecké výživy s podezřením na kontaminaci salmonelou potvrzena v ČR