Bezpečnost potravin

Ryby závislé na drogách?

Vydáno: 12. 7. 2021
Autor: ČZU

Vědci z ČZU a VÚRH JČU sledovali vliv metamfetaminu na chování pstruhů.

Foto: ČZU

Důsledky znečištění vodních ekosystémů jsou často viditelné na první pohled, jako například ropné skvrny, plasty, nebo plošné havárie, v jejichž důsledku dojde k rychlému úhynu velkého množství ryb. Jiné znečišťující látky působí víceméně skrytě. O to víc však můžou být pro volně žijící živočichy nebezpečné. Velká pozornost se v poslední době věnuje působení různých léčiv, které se po užití pacientem dostávají exkrecí a následně odpadní vodou do říčních systémů. Velice nízké environmentální koncentrace těchto látek následně způsobují změny chování i fyziologie vodních organismů.

Stejným způsobem se do řek a potoků dostávají i různé drogy. Tým vědců z Katedry zoologie a rybářství z České zemědělské univerzity v Praze a Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se proto rozhodl sledovat vliv metamfetaminu v environmentálně relevantní koncentraci na chování pstruhů.

Podařilo se prokázat, že pstruzi dlouhodobě vystavení působení metamfetaminu začali po odebrání jeho zdroje projevovat znaky závislosti a abstinenčních příznaků. Mimo jiné aktivně vyhledávali zdroj metamfetaminu a snížili svojí pohybovou aktivitu. Tyto změny byly doprovázené přítomností amfetaminu (metabolitu metamfetaminu) v mozku a zároveň i změnou jeho celkového metabolomu.

Důsledky závislosti pro volně žijící živočichy mohou být různorodé. Mimo jiné lze očekávat nepřirozeně vysoké koncentrace jedinců u zdrojů drog v podobě výtoků z čističek odpadních vod, případně ztrátu zájmu o další přirozené potřeby jako je například dostatek potravy nebo únik před predátory. Jinými slovy může mít závislost na drogách podobně negativní dopady pro populace volně žijících organismů jako pro lidskou společnost. Odhalení detailů působení metamfetaminu a dalších cizorodých látek v přírodním prostředí jsou předmětem dalšího výzkumu.

Původní článek byl publikovaný ve vědeckém časopise Journal of Experimental Biology za podpory Grantové Agentury České Republiky (GAČR 20-09951S).

REFERENCE: Horký, P., Grabic, R., Grabicová, K., Brooks, B. W., Douda, K., Slavík, O., Hubená, P., Sancho Santos, E. M. and Randák, T. (2021). Methamphetamine pollution elicits addiction in wild fish. J. Exp. Biol. 224, jeb242145.

DOI: 10.1242/jeb.242971

 

Zdroj: ČZU