Bezpečnost potravin

Rybaření a myslivost od 1. 3. 2021

Vydáno: 4. 3. 2021
Autor: Ministerstvo zemědělství

Informace Ministerstva zemědělství

Pravidla a doporučení

Rybaření

Výkon rybářského práva představuje výjimku z opatření, které přijala vláda České republiky, a je tedy povolen. Rybáři mohou lovit po celou povolenou denní dobu lovu.

Rybaření je vyňato i ze zákazu nočního volného pohybu osob, výkon rybářského práva je tedy možný i v době mezi 21:00 a 4:59.

Zároveň není omezen výkon funkce rybářské stráže. Povoleny jsou i činnosti v rybářském revíru, které nelze odložit (např. zarybňování).

Při výlovech rybníků v zastavěném území obce nemusí osoby provádějící výlov používat v rybníku ochranných prostředků dýchacích cest, jsou však povinny udržovat minimální rozestupy.

Další podrobnosti zde: https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/rybareni


Myslivost

Výkon práva myslivosti představuje výjimku z opatření, které přijala vláda České republiky, a je tedy povolen. 

Povolen je společný i individuální lov za účelem plnění plánu lovu a předcházení škodám zvěří (např. společný lov spárkaté zvěře).

V případě společného lovu se musí dodržovat rozestupy a mít nasazené roušky. Přijatá opatření neumožňují konání společenských akcí před a po lovu. 

Zároveň není omezen výkon funkce myslivecké stráže. 

Další podrobnosti zde: https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/myslivost

Zdroj: Ministerstvo zemědělství