Bezpečnost potravin

Rusko zrušilo omezení dovozu drůbežího a vajec ze Zlínského kraje kvůli Newcastleské chorobě

Vydáno: 26. 10. 2018
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS ze dne 26. 10. 2018

Státní veterinární správa (SVS) obdržela od svého ruského protějšku (Federální služby veterinárního a rostlinolékařského dozoru RF) informaci o ukončení omezení vývozu živé drůbeže a násadových vajec, hotových masných výrobků z drůbeže a veškerých druhů produktů chovu drůbeže ze Zlínského kraje do Ruska. Ruská federace tímto krokem k 22. 10. 2018 zrušila dovozní restrikce oficiálně zavedené 28. 5. 2018.

V souvislosti s Newcastleskou chorobou oficiálně oznámily částečné omezení obchodu s ČR pouze dva státy a těmi byly Ukrajina a Ruská federace. Ukrajina koncem dubna omezení vztahující se na celé území ČR zmírnila a aktuálně se vztahuje pouze na drůbež a tepelně dostatečně nezpracované produkty z ní pocházející ze Zlínského kraje, kde se jediné ohnisko Newcastleské choroby v ČR vyskytlo.

V loňském i letošním roce byly, pokud jde o produkty, na které se omezení vztahovalo, ze Zlínského kraje vyváženy pouze kojenecké výživy a paštiky. Zatímco v roce 2017 to bylo takřka 173 tun, v dosavadním průběhu letošního roku v důsledku omezení jen necelých 37  tun.

Ohnisko Newcastleské choroby bylo potvrzeno v malochovu drůbeže v Šanově ve Zlínském kraji dne 13. dubna 2018. Jednalo se o první výskyt nákazy na území ČR po 20 letech. Od tohoto data již k žádnému novému potvrzení nákazy v chovu na území ČR nedošlo. Tři měsíce od likvidace a provedení dezinfekce ohniska zaslala SVS Světové organizaci pro zdraví zvířat (OIE) deklaraci o tom, že se na jejím území již tato nebezpečná nákaza nevyskytuje. Česká republika splnila všechny podmínky znovuzískání statutu a sumarizovala požadované informace podle OIE kodexu pro suchozemské živočichy. Na začátku září pak OIE oficiálně uznala ČR prostou nákazy.

Přes příznivou nákazovou situaci by chovatelé drůbeže v ČR měli i nadále dodržovat zásady biologické bezpečnosti v chovech. Mezi ně patří zejména zamezení kontaktu volně žijících ptáků s chovanými  ptáky. Nejúčinnější preventivní opatření proti viru Newcastleské choroby je vakcinace. Ta je povinná pro všechny reprodukční chovy kura domácího a všechny chovy nosnic pro produkci konzumních vajec nad 500 ks ptáků. V případě dalších chovů je očkování na rozhodnutí chovatele.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS

 


Foto: Shutterstock