Bezpečnost potravin

Ruku v ruce ke správné hygieně rukou – soutěž pro děti

Vydáno: 7. 5. 2021
Autor: SZÚ

SZÚ připravil kreativní kampaň pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ.

kampan-deti-ruce-fb-cpvz2webo.jpg

Světový den hygieny rukou, který každý rok připadá na 5. května, je součástí iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) Save lives: clean your hands (Zachraň životy: umývej si ruce). Již po třinácté tato iniciativa upozorňuje na význam mytí rukou jako klíčového preventivního opatření proti přenosu mnoha infekčních onemocnění, včetně nemoci Covid-19. V letošním roce sloganem „Sekundy zachraňují životy – umyjte si ruce“ vyzývá k akci také širokou veřejnost, a to výzvou: „Osvojte si správnou hygienu rukou, chrání nás všechny!“. 

V současné době se naše děti potýkají se spoustou emocí, zejména v souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol a izolací spojenou s onemocněním Covid-19.  Společně s testováním ve školách mohou mít uvedená opatření negativní dopad na fyzické a duševní zdraví dětí.

Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby děti vyjadřovaly své emoce prostřednictvím kreativních aktivit, jako je např. malování. Vytváření uměleckých děl je jednou z možností, jak pomoci dětem se alespoň zčásti vyrovnat s danou situací a upevnit u nich správné návyky z hlediska prevence nemoci Covid-19 a jiných infekčních onemocnění. Toto má smysl zejména v současné době, kdy děti nastupují znovu do škol.

Kampaň WHO vyzývá k akcím podporujícím dodržování opatření k prevenci infekcí a omezení šíření SARS-CoV-2 (včetně opatření jako je používání roušek nebo respirátorů, dodržování rozestupů 2 metry, správná hygiena rukou).

Našim cílem je školám pomoci, aby si děti upevnily správné hygienické návyky, dodržovaly je, a tím přispět k tomu, aby se školy mohly opět vrátit k normálnímu režimu.

PROPOZICE 2021:

Komu je kampaň určena
Kampaň je určena následujícím skupinám:

  • skupinám dětí mateřských škol
  • jednotlivým třídám 1. stupně základních škol

Věkové kategorie
Kampaň je určena těmto věkovým kategoriím:

  • 1. dětem MŠ
  • 2. žákům 1. stupně ZŠ

 

Jak se zapojit
Třídy, které se za Vaši mateřskou nebo základní školu připojí ke kampani, uspořádají výstavu nebo vytvoří koláž z výtvarných prací dětí své třídy. Děti namalují obrázky na téma „Ruku v ruce ke správné hygieně rukou“ dle své fantazie. Mohou se zamyslet nad tím, co vše jim dodržování správných hygienických návyků může přinést dobrého, jaký je význam správného mytí rukou a co znamená hygiena rukou v dnešní době. Do obrázku lze zakomponovat například představu bakterií a virů, které se přenáší nemytýma rukama, apod.

Děti mohou malovat ve škole nebo doma a obrázek do školy přinést. Úkolem učitelů je obrázky vyvěsit na nástěnky buď na chodbách, nebo ve třídě, popřípadě vytvořit z namalovaných obrázků koláž, tuto výstavu vyfotit a fotografii poslat.  Kreativita je zcela na Vás. Pojmenujte výslednou výstavu či koláž a stejně tak nazvěte i pořízenou fotografii. Tu zašlete spolu s přihlašovacím lístkem (viz příloha) jako přílohu zprávy přes www.uschovna.cz s předmětem „Hygiena rukou 2021“ nejpozději do 25. května 2021 na mailovou adresu příslušného regionálního pracoviště podpory zdraví Státního zdravotního ústavu. Do přihlašovacího lístku můžete uvést i informace spojené s výstavou, například co Vás vedlo k zapojení, reakce dětí apod. Všechny tyto informace od Vás uvítáme.

Kontaktní e-maily k zasílání Vašich fotografií z výstavy dle krajů:
Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj: hygienarukou@szu.cz,
Jihomoravský kraj, Zlínský kraj: petra.nekvapilova@szu.cz,
Liberecký kraj, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj: daniela.jansikova@szu.cz,
Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj: monika.zolta@szu.cz,
Kraj Vysočina, Jihočeský kraj: lenka.vrzalova@szu.cz,
Plzeňský kraj, Karlovarský kraj: vera.vykoupilova@szu.cz.

Výběr finalistů:
Informace o vyhodnocení budou oznámeny 31. května 2021 na webových stránkách Státního zdravotního ústavu a na facebookové stránce Centra podpory veřejného zdraví SZÚVýherce budeme kontaktovat. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Vyhrává ten, kdo si osvojí správnou hygienu rukou, a tím chrání sebe i ostatní.

Ocenění
Ze zaslaných prací vybereme v každé kategorii 3 nejlepší, nejzajímavější, nejnápaditější práce z každého kraje, které budou zveřejněny na webových stránkách Státního zdravotního ústavu a na facebookové stránce Centra podpory veřejného zdraví SZÚ. Pokud epidemiologická situace dovolí, zajistíme zdarma třem vítězným školám realizaci programu na téma hygieny rukou. Výherci obdrží drobné ceny a každá zapojená třída diplom za účast. Hodnocena bude především originalita, nápaditost zpracování tématu a pochopení problematiky důležitosti hygieny rukou.

Pro aktuální informace o dalších chystaných akcích sledujte webové stránky Centra podpory veřejného zdraví SZÚ.

Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na práce Vašich žáků!

Příloha:

Přihlašovací lístek „Hygiena rukou 2021“

Název školy:…………………………………………………………………………………………………………………
Adresa školy:……………………………………………………………………………………………………………….
Kraj:…………………………………………………………………………………………………………………………….
Název díla a další informace z tvorby:………………………………………………………………………….
Třída:………………………………………….. počet zapojených dětí a věk:………………………………….
Tel. číslo, e-mail na kontaktní osobu:……………………………………………………………………………


Upozornění:

Upozorňujeme, že zaslané fotografie zůstávají majetkem Státního zdravotního ústavu. V zájmu propagace mohou být publikovány, reprodukovány, vystaveny či jinak prezentovány (včetně elektronických médií) dle uvážení Státního zdravotního ústavu, a to bez jakýchkoliv finančních nároků ze strany autorů.

 

Zdroj: SZÚ