Bezpečnost potravin

Rtuť a selen v mořských produktech

Vydáno: 15. 11. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Podle analýz prováděných v Thajsku byly zjištěny až 100násobné rozdíly v hodnotách rtuti u různých druhů ryb. Pozitivní je, že převažoval molární obsah selenu nad rtutí.

Ve 14 druzích obvykle konzumovaných mořských produktů na Taiwanu byl zjišťován obsah rtuti, metylrtuti a selenu. Celková koncentrace rtuti se v různých druzích nesmírně lišila (až 100násobně). Hodnota 0,3 µg/g (limit stanovený US Environmental Protection Agency, USEPA) byla překročena u 50 % vzorků marlina a u 35 % vzorků žraloka. Většinu z celkového obsahu rtuti tvoří neurotoxická metylrtuť, která prochází biologickými membránami ryb a kumuluje se v jejich tkáních.
Současně byl zjišťován obsah selenu, který je považován za prvek chránící před rtutí. (Ralston, 2007). Příznivá převaha selenu – hodnota SHBV (selen health benefit value), tj. molární poměr selenu:rtuti byla zjištěna u všech analyzovaných druhů ryb.
 
Vybrané výsledky (střední hodnota± standardní odchylka; obsah prvků se vztahuje na vlhkou tkáň, nikoli na sušinu)
Běžný název ryby
Vědecký název
Celkový obsah rtuti (µg/g)
Obsah selenu (µg/g)
Molární poměr
Se:Hg
Marlin
Mokaira mazara
0,329 ±0,267
0,424±0,285
4,2
Žralok
Carcharhinus sp.
0,305±0,256
0,457±0,340
7,8
Tuňák
Thunnus albacares
0,158±0,083
0,959±0,913
15,6
Saira
Cololabis saira
0,079±0,048
0,265±0,104
9,0
Kreveta
Macrobrachium rosenbergii
0,010±0,011
0,261±0,052
82,4
Tilapie červená
Oreochromis hybrids
0,004±0,001
0,229±0,075
166,8

Food Additives and Contaminan ts, Part B, 4, 2011, č. 3, s. 212-217