Bezpečnost potravin

Rozšířený nedostatek jódu ohrožuje vývoj mozku u dětí, varují vědci

Vydáno: 11. 6. 2018
Autor: MZe

Vymýtit jódový deficit si klade za cíl Krakovská deklarace o jódu.

Vědci se obávají, že až 50 % všech novorozenců v Evropě nedosáhne plného kognitivního potenciálu z důvodu nedostatku jódu. Jód je mikronutrient kritický pro rozvoj mozku u dětí. Vědci z projektu EUthyroid, který je financovaný EU a podporovaný řadou organizací zúčastněných stran, vyzývají  evropské politiky Krakovskou deklarací o jódu prezentovanou nyní na Jagellonské univerzitě, aby podporovali opatření k odstranění nedostatku jódu.

Jód je esenciální mikronutrient získaný z vody, kterou pijeme, a z jídla, které konzumujeme. Je nutný pro produkci hormonů štítné žlázy, což jsou důležité regulátory metabolismu, růstu a vývoje. Během těhotenství mají ženy výrazně vyšší potřebu jódu, která ale často není zajištěna jejich normální stravou. Dokonce i mírný nedostatek jódu ohrožuje děti poruchami neurokognitivních funkcí a snížením IQ.

Bohužel si většina matek neuvědomuje důsledky nízkého příjmu jódu u svých dětí. Odborníci nyní tvrdí, že v mnoha evropských zemích s dobrovolnými programy na podporu jódu je až 50 % všech novorozenců vystaveno mírnému nedostatku jodu, který může mít za následek omezení jejich kognitivního potenciálu. Zatímco mírné snížení IQ negativně ovlivňuje jedince, kteří mohou mít problémy s učením a nerealizují svůj plný intelektuální potenciál, nižší úrovně IQ na úrovni populace může ovlivnit ekonomickou výkonnost daných národů.

Nežádoucí účinky nedostatku jódu jsou různé a představují významnou zátěž pro systémy veřejné zdravotní péče. Ačkoli je tato skutečnost dobře známa, politici, názoroví vůdci a občani věnují evropským preventivním programům pro kontrolu poruch způsobených jodovým deficitem (IDD) překvapivě málo pozornosti.

Důležité je, že nedostatku jódu je možné zamezit poskytováním nákladově efektivních obohacených potravin. WHO upozorňuje již řadu let, že pravidelné monitorování je důležitým krokem k odstranění nedostatku jódu v Evropě, avšak pouze osm zemí v EU splňuje tento minimální krok řešení nedostatku jódu. Dne 17. dubna 2018 představili evropští badatelé z 27 zemí na setkání v Jagellonské univerzitě výzkum IDD prováděný pod záštitou grantu EUthyroid (ID projektu: 634453) v rámci projektu Horizon 2020. Stále více pozornosti při řešení nedostatku jódu v Evropě je věnováno zhoršujícím se závazkům tvůrců politik v této oblasti. Konsorcium proto s řadou dalších zúčastněných stran vyzývá tvůrce politik, úředníky veřejného zdraví a vědce, aby společně zajistili realizaci účinných strategií sloužících k prevenci IDD v celé Evropě. Krakovskou deklarací o jódu spojují dnes odborníci  své síly k tomu, aby odstranili jódový deficit.

Požadují:

  • Metody prevence IDD: Regulátoři a tvůrci politik by měli harmonizovat povinnou univerzální jodaci soli a zajistit volný obchod s obohacenými potravinami v Evropě. Podobně i jodované krmivo pro zvířata vyžaduje regulaci a zajištění volného obchodu v rámci EU.
  • Kontrola prevence IDD: Vlády a orgány veřejné správy musí v pravidelných intervalech provádět harmonizované monitorování a vyhodnocování obohacujících programů, aby zajistily optimální zásobování obyvatelstva jódem.
  • Podpora prevence IDD: Vědci spolu s pracovníky veřejného zdravotnictví, organizacemi pacientů, průmyslem a veřejností by měli podporovat opatření nezbytná k zajištění udržitelnosti programů prevence IDD odpovídající rychle se měnícímu prostředí a  společenskému povědomí o tomto problému.

Signatáři Krakovské deklarace o jódu žádají o podporu všech zainteresovaných stran v Evropě i mimo ni při sdílení svých zdrojů a odborných znalostí a v zajištění odstranění jódového deficitu. Podepsání deklarace by mělo vést k tomu, že budoucí generace dostanou dostatek jódu, který jim umožní zdravý život a plné využití jejich celkového potenciálu.

Deklaraci můžete podepsat ZDE.

Podpora vyjádření:

Henry Völzke (koordinátor EUthyroid, Lékařská univerzita v Greifswaldu)
„V rámci projektu EUthyroid financovaného EU získali vědci značné finanční prostředky na vybudování kapacit pro nákladově efektivní programy prevence IDD. Výzkumníci nyní vyžadují závazek od zúčastněných stran, že prostředky budou užívány pro harmonizované monitorování jódu. Krakovská deklarace o jódu vyžaduje, aby národní vlády a úředníci veřejného zdraví si byli vědomi své odpovědnosti za to, že se postarají o dostatečný stav jódového zásobení svého obyvatelstva, místo aby se spoléhali na činnost vědců a dalších zúčastněných stran. To je jediný způsob, jak v Evropě odstranit poruchy způsobené  jódovým deficitem.

John Lazarus (IGN)
„Jódová globální síť je privilegovaným partnerem EUthyroidu. Cílem IGN je dosáhnout ve světě optimálního zásobení  jódem, a to zahrnuje i Evropu. Práce EUthyroidu jednoznačně prokázala jak nedostatky v několika zemích, tak i nedostatečné sledování stavu jódu. IGN schvaluje poznatky  EUthyroidu a naléhavě žádá vlády a představitele zdravotní péče, aby reagovali nejen na obhajobu vhodné výživy obsahující jód, ale i na zahájení programů na dosažení tohoto cíle „.

Alicja Hubalewska-Dydejczyk (Lékařská fakulta Jagiellonské University)
„Zavedení povinné profylaxe jódu založené především na jodaci soli v domácnostech (1997) výrazně zlepšilo příjem jódu v Polsku s měřitelným dopadem na zdraví. Neustálé a rychlé změny podmínek prostředí a výživového chování nutí naléhavě realizovat dlouhodobý program monitorování jódu a přizpůsobit nástroje profylaxe jódu potřebám. Pilotní monitorovací studie provedená v druhé polovině roku 2017 v Polsku ukázala, že citlivá populace, jako jsou těhotné ženy a děti, vyžadují zvláštní pozornost endokrinologů a národních rozhodovacích činitelů v oblasti zdravotní péče vedoucí k zajištění dostatečného příjmu jódu.“

Attilio Caligiani (Světová asociace jódu)
„Krakowská deklarace o jódu představuje základní kámen přístupu založeného na mnoha se zúčastňujících subjektech, která má provádět harmonizovanou a koordinovanou strategii k předcházení a boji proti IDD na celosvětové úrovni. Světová organizace pro jód (WIA) uznává a podporuje cennou práci, kterou EUthyroid provádí. Poskytuje základ pro vypracování účinných opatření pro zlepšení a optimalizaci příjmu jódu v Evropě v úzké spolupráci s evropskými i vnitrostátními orgány, přičemž vytváří společenskou informovanost prostřednictvím organizací pacientů, lékařské komunity a průmyslu.“

Ashok Bhaseen (Prezident Mezinárodní federace štítné žlázy)
„Krakowská deklarace o jódu, kterou vypracoval EUthyroid, představuje důležitý krok k prevenci IDD prostřednictvím přístupu založeného na mnoha zúčastněných stranách. Mezinárodní federace štítné žlázy (TFI) jako organizace pacientů schvaluje cennou práci EUthyroidu. TFI se domnívá, že je důležité zvýšit informovanost veřejnosti prostřednictvím propagačních akcí a kampaní. Společné akce lékařské komunity a průmyslu jistě více podpoří tuto problematiku a na toto téma tak bude přístup EU k této otázce citlivější. Společně to vede k hezkému kroku vpřed“.

Greg Garrett (GAIN)
„Globální aliance pro lepší výživu (GAIN) byla oceněna, že spolupracuje s národními aktéry v přibližně 20 zemích, aby zlepšila zásobení jódem. Dnes, kvůli úsilí tolika lidí po celém světě, se poruchy jodového deficitu rychle stávají znakem minulosti. Nicméně i v Evropě přetrvává nedostatečné zásobení jódem. Stojíme u Krakovské deklarace s nadějí, že katalyzuje více aktivit mezi tvůrci politiky v celé Evropě i mimo ni, aby zavedla opatření založená na důkazech a činnostech, které by zabránily všem případům nedostatku jódu včetně využití univerzální jodace soli „.

Informace  

EUthyroid
EUthyroid zahrnuje 31 partnerů z 27 zemí s rozpočtem ve výši 3 miliony EUR a významně přispívá k analýze opatření stávajícího stavu prevence nedostatku jódu v Evropě. Výzkumné konsorcium EUthyroid – směrem k EUthyroidní Evropě (# 634453) bylo jedním z pouhých 67 úspěšně financovaných výzkumných návrhů z téměř 2 200 návrhů předložených v rámci první výzvy nového rámcového programu Evropské komise Horizon 2020. http://euthyroid.eu/

Jodová globální síť
Jodová globální síť (IGN) se skládá z více než 100 regionálních a národních koordinátorů a partnerských agentur po celém světě a zabývá se řešením jódového deficitu. IGN úzce spolupracuje s WHO a UNICEF a podporuje veřejný, soukromý, akademický a občanský sektor při vývoji a provádění globálních a národních programů prevence onemocnění štítné žlázy. http://www.ign.org/

Jagellonská univerzita v Krakově
Jagellonská univerzita je nejstarší vysokoškolská instituce v Polsku a jedna z nejstarších v Evropě. Byla založena 12. května 1364 polským králem Casimirem Velikým. Jagellonská univerzita má v současné době 16 fakult, kde téměř 4 tisíce akademických pracovníků provádí výzkum a poskytuje vzdělávání více než 40 tisícům studentů v rámci více než 80 různých oborů studia. Vynikající výzkumní pracovníci a nejmodernější infrastruktura činí univerzitu jednou z předních polských vědeckých institucí a spolupracuje s významnými akademickými centry z celého světa. http://www.en.uj.edu.pl/

Více fotografií: http://euthyroid.eu/press-photos/

 

Kontakt
EUthyroid Office
Senior Project Manager
Dr. Iris Grünert
T
+43 699-1130 1199
E
office@euthyroid.eu
http://euthyroid.eu//

Zdroj: EUthyriod