Bezpečnost potravin

Rozpory ohledně označování fytosterolů, fytostanolů a jejich esterů

Vydáno: 2. 5. 2013
Autor: sukova1

Projednává se změna týkající se uváděného upozornění, a to že „produkt nemá být používán osobami, které nechtějí snížit svou hladinu cholesterolu“.

V legislativě EU týkající se fytosterolů, fytostanolů a jejich esterů existuje problém, že požadavky na označování produktů s přídavkem těchto látek jsou jednak stanovovány podle nařízení 258/97/ES o potravinách nového typu, jednak v rozhodnutích vydaných podle nařízení 1924/2006/ESo tvrzeních.
Komise navrhla změnit požadavek týkající se povinného označování výrobků s přídavkem fytosterolů apod. poté, co si firmy, které mají schválené používání zdravotního tvrzení (tvrzení o možnosti snížení rizikového faktoru pro vývoj nemoci), stěžovaly na znevýhodnění proti firmám bez tohoto schválení.  Produkty těch druhých obsahují mnohem menší množství dotyčných látek, ale uvedením jejich přídavku dělají podobný dojem, jako produkty, které mají schválené zdravotní tvrzení.
Návrh, který členské státy již schválily, požaduje vždy při přídavku fytosterolů apod. uvést „produkt nemá být používán osobami, které nechtějí snížit svou hladinu cholesterolu“. Dosavadní znění zní: „určen výhradně pro osoby, které si přejí snížit hladinu cholesterolu ve své krvi“.
Proces projednávání návrhu se dostal do fáze schvalování Radou a Parlamentem, kde se očekává snaha o vetování. Veto je však nepravděpodobné vzhledem k tomu, že změna má zabránit matení spotřebitele a profitování firem, které neplní podmínky související se zdravotním tvrzením.

EU Food Law Weekly, 2013, č. 576, s. 4-5

Poznámka
Na počátku se aplikace fytosterolů apod. schvalovala podle nařízení  258/97/ES, přičemž se dospělo ke stanovení nejvyššího denního  denního příjmu těchto látek, a sice 3 g. Nejprve byla pro každou aplikaci (do určité skupiny potravin) vydávána jednotlivá rozhodnutí, která stanovovala nejvyšší dávku do výrobku určitého typu, aby s ohledem na obvyklou míru spotřeby nedocházelo k nadměrnému příjmu. v r. 2004 bylo vydáno nařízení 608/2004/ES
 o fytosterolech, podle kterého musí být na výrobku uvedeno:
– „s přidanými rostlinnými steroly/rostlinnými stanoly“;
– přidané množství (vyjádřeno v %, nebo v g volných rostlinných sterolů/rostlinných stanolů/100 g nebo 100 ml);
– upozornění: „určen výhradně pro osoby, které si přejí snížit hladinu cholesterolu ve své krvi“;
– upozornění pro pacienty užívající léky na snížení hladiny cholesterolu, (užívat pod lékařským dohledem);
– upozornění, že nemusí být vhodný pro výživu těhotných a kojících žen a dětí ve věku do pěti let;
– upozornění – k používání jako součást vyvážené a pestré stravy (k zachování hladiny karotenoidů);
– upozornění: „spotřeba přidaných rostlinných sterolů/rostlinných stanolů by neměla překročit 3 g/den;
– definice jedné porce dotyčné potraviny nebo složky (přednostně v g nebo ml) s údajem o množství v porci.

Výrobce však musí splnit další podmínky, pokud je navíc oprávněn uvádět tvrzení o možnosti snížení rizikového faktoru pro vývoj nemoci:
„Bylo zjištěno, že rostlinné steroly snižují hladinu cholesterolu v krvi. Vysoká hladina cholesterolu je rizikovým faktorem pro vznik ischemické choroby srdeční.“
Uvádění tohoto tvrzení bylo schváleno např. rozhodnutím  665/2011/EU nebo rozhodnutím  983/2009/ES změněném nařízením  376/2010/EU.  V tom případě existuje povinnost informovat spotřebitele, že prospěšného účinku se dosáhne při příjmu 1,5–2,4 g rostlinných sterolů/stanolů denně, a že rozpětí účinku snížení cholesterolu je „o 7 až 10 %“ a doba, za kterou se účinku dosáhne je „2 až 3 týdny“.  (Odkaz na rozsah účinku lze uvádět pouze u těchto kategorií potravin: pomazánky ze žlutého tuku, mléčné výrobky, majonéza a salátové zálivky.)

Související informace:
Prováděcí pokyny k nařízení o tvrzeních