Bezpečnost potravin

Rozpory kolem tvrzení o vlivu DHA na vývoj mozku a na funkci sítnice

Vydáno: 23. 2. 2010
Autor:

Evropská komise projednává žádosti o uvádění tvrzení na výrobcích pro děti do 3 let i přes negativní stanovisko úřadu EFSA.

Několik zdravotních tvrzení ohledně vlivu n-3 mastné kyseliny dokosahexaenové (DHA) na funkce mozku a očí bude možno dále prosazovat i přes počáteční negativní stanovisko úřadu EFSA (Q-2008-211). EFSA uznal určitý účinek DHA (v množství kolem 0,3 % z celkových mastných kyselin) na sítnici (retina), ale důkazy na podporu  tvrzení o vlivu DHA na vývoj mozku považuje za nedostatečné. Přes toto stanovisko EFSA o nedostatečně prokázaných účincích DHA byla na jednání Stálého výboru pro potraviny (SCF) Evropské komise (EK) projednávána možnost použití takového tvrzení o účinku DHA na sítnici a na mozek, a sice pro výrobky Enfamil a Lipil od firmy Med Johnson  (výživa pro děti do 3 let), a také pro suplementy od firmy Merck pro těhotné ženy. Navržené tvrzení zní: „DHA má stukturální a funkční roli v mozku/sítnici, a příjem DHA může přispět k normálnímu vývoji kognitivních funkcí u lidského plodu a u kojených dětí“. Zároveň je navrhováno, aby byla použita informace pro spotřebitele, že příznivý účinek se dosáhne při denním příjmu 250 mg DHA.

O tvrzení ohledně DHA se dosud nehlasovalo, takže jsou možné různé závěry.

Zatím EK v této věci uvádí, že studie, které byly publikovány nemohou být jedinými důkazy použitými pro schválení zdravotního tvrzení. V případě Mead Johnson bylo 7 již dříve publikovaných studií označeno za vlastnictví této společnosti. EK to však neuznává , studie jsou firmami často prohlašovány za vlastnictví, jen aby je  mohly exkluzivně využít. Podle EK by studie mohly být využity na podporu tvrzení i dalšími firmami.

Všeobecně se proti schvalování tvrzení pro kojeneckou výživu staví spotřebitelské skupiny, především Baby Milk Action.

Pokud jde o tvrzení na sušenkách Kraft ohledně vlivu kyseliny alfa-linolenové (ALA) na vývoj mozku  není jeho uvádění na výrobcích podle odborníků EK vhodné, přestože účinek ALA je prokázán. Množství ALA, které je potřebné,  není velké a lze je přijmout vyváženou výživou bez potřeby fortifikace.

EU Food Law, 2009, č. 418, s. 1, 3-4


Další informace:

EFSA prepares to publish omega-3 reference intake values


Vyjádření EFSA z 3. 12. 2009 (angl.)

EFSA připouští použití tvrzení ohledně DHA, stanovuje dávku 100 mg DHA pro děti 7 – 24 měsíců, dále 7,2 – 12,6 mg DHA/dl pokračovací výživy (0,3 % z obsahu tuku) a 100 – 200 mg DHA pro těhotné a kojící ženy.