Bezpečnost potravin

Rozhodnuto o seznamu 222 schválených zdravotních tvrzení

Vydáno: 22. 5. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Seznamy schválených i neschválených zdravotních tvrzení podle čl. 13 (1) byly vloženy do Union Register. Vzápětí bude vydáno nařízení, zákaz neschválených tvrzení začne být aplikován od prosince 2012.

Dne 16. 5. 2012 oznámila Komise přijetí seznamů 222 schválených a více než 1600 zamítnutých zdravotních tvrzeních obecného rázu podle čl. 13. Seznamy byly okamžitě vloženy do Union Register

V nejbližších dnech bude vydáno příslušné nařízení. Zákaz zamítnutých tvrzení se začne aplikovat po 6 měsících, tzn. v prosinci 2012.

Jinou záležitostí jsou tvrzení o zmírnění rizika určitého onemocnění nebo vývojových vad dětí podle čl. 14, o která je žádáno individuálně a pro která jsou průběžně vydávána příslušná rozhodnutí, která jsou již v Registru zahrnuta.

Schválená tvrzení může za stanovených podmínek použít kdokoli, nesmí však formulaci měnit tak, aby byla pro spotřebitele zavádějící.

Komisi však zbývá ještě mnoho práce s posouzením tvrzení o bylinách a o probiotikách, která dostala ještě druhou šanci na doplnění chybějících údajů. Problémem bylin je, že mohou být obsaženy v tradičních léčivech i potravinách, tzn. produktech s rozdílným určením. To by mohlo znamenat rozdílné požadavky na tutéž složku použitou buď v léčivu nebo v potravině, a tím diskriminaci léčiv a matení spotřebitelů. Komise a členské státy se proto dohodly o prodloužení lhůty pro rozhodnutí.

Odložena jsou i rozhodnutí týkající se některých složek, u nichž zatím chybí vědecké podklady pro stanovení podmínek použití a stanovení cílové skupiny. Tato tvrzení bude možno nadále používat jako dosud, dokud nebude rozhodnuto.

Členské státy budou mít rozhodující roli v tom, aby zajistily, že zamítnutá tvrzení nejsou dále používána.

Přechodné půlroční období bude matoucí pro spotřebitele, protože v té době nepozná, zda určité použité tvrzení je, či není schválené. Zamítnutí však vždy neznamená, že by tvrzení nebylo vůbec pravdivé, někdy jen nesplňuje určité další podmínky. Zásadně bylo pro schválení nutné splnit tři hlediska:
–          složka je dostatečně přesně definovaná,
–          deklarovaný účinek je skutečně příznivý pro zdraví,
–          vliv složky na deklarovaný účinek je vědecky prokázaný.

Důvody zamítnutí jsou v Registru vždy uvedeny.

Podle FoodDrinksEurope je ještě třeba rozhodnout o zdokonalení formy, jakou budou tvrzení uváděna. Za tím účelem je důležitá spolupráce Komise s výrobci.

Spotřebitelská organizace BEUC rozhodnutí vítá s tím, že konečně přestanou být spotřebitelé klamáni v zájmu zvýšení prodeje produktů.

Alliance for Natural Health však setrvává v opozici k nařízení 1924/2006 s tím, že zákazem mnohých tvrzení budou spotřebitelé ochuzeni o důležité informace.

Federace EHPM (European Federation for Health Product Manufacturer) kritizuje  Komisi vzhledem k tomu, že pro řadu tvrzení nejsou zvolená kritéria posuzování (v zásadě farmaceutická kritéria) vůbec vhodná. Stále ještě věří v zásah Evropského ombudsmana, a že zamítnutá tvrzení budou odložena, dokud nebude změněn způsob posuzování.  6-měsíční přechodné období považují výrobci za nedostatečné (odpovídající doba by byla alespoň 18 měsíců), protože většina doplňků stravy má trvanlivost 3 roky. Bude to znamenat pro výrobce značné zvýšení nákladů.

EU Food Law, 2012, č. 532, s. 7-10