Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Rozhodnutí o odebrání značky kvality KLASA - Hrášek s karotkou do kategorie

Aktuality > Aktuality
Kvalita potravin > Kvalita potravin

Rozhodnutí o odebrání značky kvality KLASA - Hrášek s karotkou

Vydáno: 9.6.2016
Tisk článku
Autor: SZIF
Tisková zpráva SZIF ze dne 7. 6. 2016.
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) na základě protokolu o nevyhovujícím výsledku kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce rozhodl o odebrání značky KLASA u výrobku Hrášek s karotkou společnosti Alibona, a.s., a to k dnešnímu dni.  

Důvodem odebrání značky výrobku Hrášek s karotkou je porušení Pravidel pro udělování národní značky KLASA. Kontrolou ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce bylo zjištěno, že výrobek nevyhovuje v parametru vůně a chuť. Dále výrobce používá podstatně odlišný technologický postup, než je uveden v dokumentaci KLASA. 

Společnost Alibona, a.s. uvádí, že chuť má být příjemná, lehce slaná, nepovoluje se hořká chuť, cizí vůně i chutě nejsou přípustné. V laboratoři však bylo zjištěno, že je chuť a vůně ve skutečnosti kyselá a neodpovídá předložené dokumentaci. Kontrola se také zaměřila na technologický postup výroby, který se podstatným způsobem lišil od postupu deklarovaného výrobcem v technické dokumentaci. Při výrobě Hrášku s karotkou měla být zelenina očištěna, upravena, vložena do určeného obalu a zalita nálevem, následně uzavřena a tepelně ošetřena. Výrobce však používal hrášek s karotkou již zpracovaný do tzv. výrobního polotovaru. V tomto případě se jedná o hrášek v 15% octovém nálevu, balený ve flexi bag obalu, tepelně ošetřený při teplotě 92 °C a následně uskladněný ve skladu polotovarů. Před zpracováním do výrobku Hrášek s karotkou byla surovina scezena a promyta před dalším zpracováním. 

Výrobce tak porušil ustanovení platné v Pravidlech pro udělování národní značky KLASA a z tohoto důvodu SZIF jako administrátor značky KLASA odebírá uvedenému produktu značku ke dni 7. června 2016. 

Výrobce byl vyzván k neprodlenému odstranění loga značky KLASA z obalu uvedeného výrobku. 

Spotřebitele tímto informujeme, že se mohou při jakékoli pochybnosti v souvislosti s oceněnými výrobky obrátit na naši infolinku info@eklasa.cz. Každý podnět obratem řešíme a předáváme dozorovým orgánům k prošetření. Naším cílem je zajišťovat, aby v portfoliu oceněných výrobků značkou KLASA byly nabízeny jen skutečně maximálně kvalitní výrobky.

Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Administraci značky provádí Státní zemědělský intervenční fond. Národní značku kvality získává výrobce na tři roky. Logo KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu při rozeznání výjimečně kvalitních produktů v porovnání s běžně dostupnými potravinami. V současnosti mohou spotřebitelé nalézt značku KLASA na obalech celkem 1063 produktů od 217 českých a moravských výrobců. Další informace a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou dostupné na stránkách http://www.eklasa.cz/.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

Zdroj:  SZIF 

 

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021