Bezpečnost potravin

Rozhodnutí o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol

Vydáno: 26. 2. 2013
Autor: berankova1

EU přispěje na náklady zkoušek při provádění plánu kontrol až 75 %.

Evropská komise přijala rozhodnutí  2013/98/EU o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých potravin  na trh.

Evropská komise přijala toto rozhodnutí s přihlédnutím k výjimečné povaze situace a nutnosti naléhavě obnovit jistotu mezi spotřebiteli, zamezit narušení obchodu na dotčeném trhu a zajistit, aby nebyl zasažen vývoz z Unie.

Unie přispěje na náklady vynaložené  členskými státy při provádění  plánu kontrol uvedeného v doporučení  2013/99/EU.

Příspěvek uvedený v doporučení Komise se poskytne ve formě částečné náhrady 75 % nákladů na zkoušky provedené příslušnými orgány při provádění plánu kontrol uvedeného v článku 1 doporučení Komise 2013/99/EU.

Maximální výše příspěvku EU uvedeného v čl. 2 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise 2013/98/EU je pro Českou republiku 30 000 EUR (Maximální příspěvek EU – zkouška DNA) a  1 500 EUR (Max. příspěvek EU – zkouška  ke zjišťování reziduí fenylbutazonu).

 

Zdroj:  Úřední věstník Evropské unie, 21. 2. 2013, L 48, s.23-32
            Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/98/EU
            Doporučení Komise 2013/99/EU