Bezpečnost potravin

Rozhodnutí EU ohledně krizového managementu

Vydáno: 11. 6. 2004
Autor:

EK vydala rozhodnutí 2004/478 s obecným plánem kompetencí a prováděcích mechanismů pro případ krize související s potravinami.

Komise vydala na základě čl. 55 až 57 nařízení 178/2002 rozhodnutí obsahující v příloze obecný plán pro případ řízení krize v oblasti potravin a krmiv. Rozhodnutí 2004/478 (OJ L 160, 30.04.2004, s. 98) zahrnuje postupy pro Komisi, úřad EFSA i členské státy. Rozhodující slovo ohledně posouzení, zda jde o krizi, má EFSA, i když Komise je jiného názoru.

Krizový plán specifikuje okolnosti, za jakých může být stav krize vyhlášen, specifikuje postup, síť krizových spolupracujících orgánů, úlohu krizového štábu a způsob, jakým prakticky zasahuje.

Krizový štáb je zřízen jen v případě, že Komise nemá opatření, jakými by krizi zvládla, nebo kdy zkušenost ukazuje, že se jedná o výjimečnou událost. Je zřízen v případě, že se jedná o vážné nebezpečí, které by se mohlo značně rozšířit v potravinovém řetězci, takže by mohlo ohrozit několik členských států nebo třetích zemí.

Spolupracující členové sítě (EFSA, členské státy a Komise) musí využívat nejnovější vědecké a technické poznatky. Krizový štáb vyhodnocuje možné postupy a rozhoduje o komunikaci s veřejností.

EU Food Law, 2004, č. 167, s. 5