Bezpečnost potravin

Rostliny se zvýšeným obsahem kyseliny listové

Vydáno: 27. 8. 2004
Autor:

Američtí vědci oznámili, že se jim podařilo zvýšit hladinu kyseliny listové v modelové rostlině Arabidopsis thaliana (huseníček Thalův), a to na úroveň vyšší než je ve špenátu, který je nejbohatším známým zdrojem folátu.

Američtí vědci z Washington University ve St. Louis oznámili, že se jim podařilo zvýšit hladinu kyseliny listové v modelové rostlině Arabidopsis thaliana (huseníček Thalův), což by umožnilo vyhnout se suplementům tohoto vitaminu. V současné době se zabývají studiem způsobů jak zvýšit produkci folátu v cereáliích, kořenových a oddenkových plodinách, aby bylo možno pěstovat základní plodiny jako je rýže a brambory s vysokým obsahem folátu. Výsledky „folátové studie“ jsou významným krokem v realizaci biofortifikace, tj. fortifikace plodin prostřednictvím vědy, která by umožnila splnit požadavky lepší výživy lidí i dobytka bez nutnosti používat potravinové a krmivové suplementy. Rostliny jsou hlavním zdrojem  folátů, přičemž nejbohatšími zdroji potravních folátů jsou zelená listová zelenina, luštěniny a některé druhy ovoce. Spotřeba těchto druhů zeleniny je ale v mnoha případech nedostatečná, takže příjem folátů je pro preventivní působení na defekty nervové trubice u novorozenců neadekvátní. Nedostatečný přísun folátů je nejběžnější příčinou vrozených vad páteře jako je spina bifida a anencefalie. Ženám, které chtějí založit rodinu se často doporučuje brát folátové suplementy k předcházení těchto problémů. Kyselina listová je rovněž považována za podpůrnou prevenci kardiovaskulárních onemocnění a je stále častěji doporučována i osobám s rizikem této choroby. Ne všichni lidé jsou ale nakloněni konzumaci suplementů a proto právě pro ně by byla alternativa zvýšení příjmu folátů formou běžné stravy velmi vhodná a vítaná. Ve studii, zveřejněné v dubnovém vydání časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, autoři popisují výzkum jedné z biologických cest u Arabidopsis, která vede k biosyntéze folátů. Arabidopsis thaliana  se běžně používá při výzkumech, protože je vhodným modelem pro další rostlinné systémy. Předpokládá se, že hladina folátů v rostlinách by se mohla zvýšit pomocí zvýšení hladiny enzymu GTP cyklohydrolázy-1, což je klíčový krok na cestě vedoucí k produkci folátu. Pracovní tým postupně klonoval gen z bakterie E. coli produkující folát za pomoci specifické formy GTP cyklohydrolázy-1, a gen z E. coli byl zaveden do rostliny Arabidopsis. Výsledkem bylo zvýšení hladiny folátu ve tkáni listů Arabidopsis na úroveň vyšší než množství běžně přítomné ve špenátu, což je plodina s nejvyšším známým obsahem folátů.
http://www.nutraingredients.com