Bezpečnost potravin

Rok 2020 bude rokem oslav rostlin

Vydáno: 27. 12. 2018
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 21. 12. 2018

New York, 20. prosinec 2018. Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2020 Mezinárodním rokem zdraví rostlin. Při této příležitosti se očekává zvyšování povědomí veřejnosti i politiků o významu zdravých rostlin a nutnosti jejich ochrany s vizí naplnit cíle OSN o udržitelném rozvoji. V současnosti není až 40 % celkové sklizně surovin pro výrobu potravin využito z důvodu ztrát způsobených škodlivými organismy rostlin. V celosvětovém kontextu činí ztráty na produkci vlivem fytopatogenních chorob okolo 220 bilionů USD ročně, a vlivem invazních škůdců 70 bilionů USD.

Zdravé rostliny jsou významné pro veškerý život na Zemi, pro fungování ekosystémů a pro bezpečnost potravin. Škůdci a nemoci rostlin poškozují plodiny, snižují dostupnost potravin a zvyšují náklady na jejich výrobu. Zdravé rostliny pomáhají udržovat zdravé životní prostředí, lesy a biodiverzitu, překonávat klimatické změny, a podporují boj proti hladomorům, bídě a podvýživě.

“Mezinárodní rok zdraví rostlin je klíčová iniciativa pro zdůraznění významu zdraví rostlin k zajištění bezpečnosti potravin, ochraně životního prostřední a biodiverzity, a hospodářského rozvoje,“ sdělila zástupkyně ředitele FAO Maria Helena Semedo. Jingyuan Xia, tajemník Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (IPPC,  International Plant Protection Convention) dodal, že „s přihlédnutím k rostoucímu významu škodlivých organismů rostlin, zdroje nejsou dostatečné k řešení problému. Doufáme, že tento nový Mezinárodní rok zdraví rostlin zajistí větší globální součinnost k podpoře politik v oblasti zdraví rostlin na všech úrovních, což podpoří významně Agendu udržitelného rozvoje.“. Valné shromáždění OSN vyzývá FAO, aby spolu se sekretariátem IPPC působila jako vůdčí agentura v rámci těchto aktivit, a vyzývala vlády, občanskou společnost a sdružení, aby se zapojily do osvěty na globální, regionální nebo národní úrovni. Mezinárodní konference k ochraně rostlin se chystá uspořádat tisíce akcí s tématem ochrany rostlin během roku 2020.

Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin je mezinárodní dohoda, která vznikla v roce 1952 a poskytuje rámec pro ochranu světových zdrojů rostlin před škodami působenými škůdci a chorobami. V současnosti má 183 smluvních stran.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský jako národní organizace ochrany rostlin České republiky, Česká společnost rostlinolékařská a odbor rostlinolékařství České akademie zemědělských věd, jsou si vědomy své odpovědnosti za šíření povědomí veřejnosti v rámci roku 2020. Proto se také na území České republiky chystají akce na podporu Mezinárodního roku zdraví rostlin.

Podívejte se na video k Mezinárodnímu roku zdraví rostlin: video 

Více informací (anglicky): “Championing an International Year of Plant Health”

Přílohy

Zdroj: ÚKZÚZ