Bezpečnost potravin

Ročenka ekologického zemědělství 2014

Vydáno: 6. 1. 2016
Autor: MZe

Ministerstvo zemědělství vydalo ve spolupráci s Bioinstitutem, o.p.s. a Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství ročenku ekologického zemědělství za rok 2014.

Ročenka podává informace o aktuálním stavu ekologického zemědělství a produkce biopotravin v České republice.

Přílohy

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství