Bezpečnost potravin

Ročenka 2021 – Ekologické zemědělství v ČR

Vydáno: 12. 4. 2023
Autor: Ministerstvo zemědělství

Foto: Shutterstock

Ročenka je tradiční publikací, která každoročně přináší ucelený zdroj dat o vývoji i aktuálním stavu ekologického zemědělství a produkce biopotravin v České republice.

Ekologické zemědělství má u nás více než třicetiletou historii. Ekologicky obhospodařované plochy již tvoří 15,7 % z celkové výměry zemědělské půdy, na kterých hospodaří 4 794 farem. Počet farem registrovaných v ekologickém zemědělství vzrostl o téměř 3 %.

Příloha

Zdroj: Ministerstvo zemědělství