Bezpečnost potravin

Riziko z oxidu titaničitého

Vydáno: 1. 6. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

TiO2 přípustný jako bílé barvivo do potravin je používán v největší míře při výrobě žvýkaček. Zvažují se možné toxické účinky, zvláště pro děti.

Podle studie „Titanium Dioxide nanoparticles in Food and Personal Care Products“ publikované v J. Environmental Science & Technology jsou děti nadměrně vystaveny působení oxidu titaničitého, který se používá jako bílé potravinářské barvivo E 171 do cukrovinek, především do žvýkaček. Látka je také označována jako CI 77891, Pigment White 6 nebo titanová běloba, pokud se používá do zubních past.
Bylo analyzováno 89 potravinářských produktů obsahujících E 171, přičemž nejvyšší koncentrace byly zjištěny ve žvýkačkách Mentos Freshmint, Eclipse Spearmint a Trident White peppermint.
Dřívější studie prováděná v r. 2010 International Agency Research on Cancer (IARC) uváděla TiO2 jako možnou příčinu astmatu (v důsledku inhalace) a rakoviny, studie Lomera z r. 2002 ho dávala do souvislosti s Crohnovou chorobou, i když závěry nejsou zcela jednoznačné.
Podle předpisů USA nesmí koncentrace tohoto barviva v potravině zpravidla překročit 1 % (v některých produktech je limit nižší). V Indii je limit pro žvýkačky 1 %, pro práškové koncentrované směsi pro výrobu ovocných nápojů 100 mg/kg. Japonsko nemá stanoveny limity, pouze určuje druhy potravin, do nichž toto barvivo nesmí být použito.
Evropská unie nařízením 1333/2008/ES povoluje E 171 (až na nějaké výjimky), a sice v nezbytně nutném množství – „quantum satis“. Ve stanovisku panelu ANS úřadu EFSA z r. 2004 zpracovaném na základě dvou studií s orálním příjmem TiO2 na myších (jedna dvouletá zaměřena na kancerogenitu a jedna 130denní) byl příjem posouzen jako bezpečný. Úřad EFSA se však bude rizikem dále zabývat, využije všechny nové dostupné výsledky a provede revizi stanoviska (do r. 2015).

Související informace: