Bezpečnost potravin

Riziko ptačí chřipky z hlediska bezpečnosti potravin podle FSA

Vydáno: 11. 12. 2005
Autor:

Britský Úřad pro bezpečnost potravin konstatoval, že z hlediska bezpečnosti potravin nepředstavuje výskyt ptačí chřipky pro britské spotřebitele žádné riziko, pokud jsou dodržovány zásady správné tepelné úpravy a hygieny.

Expertní skupina Poradního výboru pro mikrobiologickou bezpečnost potravin při FSA (ACMSF), která se zabývala současnými informacemi o ptačí chřipce a veškerými aspekty možného přenosu nákazy prostřednictvím potravin v Británii, dospěla k závěrům zformulovaným do následujícího konstatování: „ Riziko nákazy ptačí chřipkou prostřednictvím potravinového řetězce je velmi malé a dosud neexistují žádné přímé důkazy podporující tento způsob infekce“. Výbor rovněž konstatuje, že hlavním rizikovým faktorem je přímý kontakt s infikovanou drůbeží a ostatními ptáky a že konzumace infikované drůbeže dosud nebyla identifikována jako rizikový faktor. Nadto jsou všechny viry přítomné v mase a ve vejcích inaktivovány důkladným tepelným opracováním. Na základě těchto závěrů Britský Úřad pro bezpečnost potravin (FSA) konstatoval, že z hlediska bezpečnosti potravin nepředstavuje výskyt ptačí chřipky pro britské spotřebitele žádné riziko. Více informací na adrese 

 http://bookshop.leatherheadfood.com/foodscienceworld/main.asp?sectionid=2&sectionname=Nutrition+and+Health  (6. 12. 05)