Bezpečnost potravin

Riziko ptačí chřipky stále hrozí

Vydáno: 29. 7. 2015
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS ze dne 29. 7. 2015.

Státní veterinární správa v souvislosti s výskytem nových ohnisek vysocepatogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) v Evropě upozorňuje, že riziko zavlečení této nákazy na území České republiky stále reálně existuje. A to i navzdory tomu, že v českých chovech drůbeže nebyl výskyt nákazy zaznamenán od roku 2007.

V posledních dvou červencových týdnech se objevily případy vysocepatogenní aviární influenzy subtypu H7N7 v komerčních chovech nosnic v hrabství Lancashire ve Spojeném království a v Německu (v okrese Emsland v Dolním Sasku).

Na hospodářství v Německu se nacházelo 14 000 kusů drůbeže, u nichž se objevilo snížení v produkci vajec a příjmu krmiva a zvýšený úhyn. Z celkových 180 000 kusů drůbeže na hospodářství ve Spojeném království uhynulo 36 000 kusů. Tento rychlý průběh u obou případů vypovídá o vysoké virulenci viru aviární influenzy, ale není vždy pravidlem. Můžeme se setkat stejně jako na konci roku 2014 s případy, kdy se v infikovaných chovech neprojevuje výrazné hynutí drůbeže a ostatní příznaky jako snížení snášky a příjmu krmiva jsou nevýrazné a snadno zaměnitelné za jiné nákazy.

Zvýšený výskyt ohnisek vysocepatogenní aviární influenzy na konci roku 2014 a v prvním čtvrtletí roku 2015 souvisel se zanesením infekce do chovů prostřednictvím stěhovavých volně žijících ptáků, kteří migrují na jaře a na podzim. I když aktuální ohniska v Německu a Spojeném království s tahem ptáků nesouvisí, utvrzují nás v tom, že je třeba i v létě dodržovat opatření biologické bezpečnosti v chovech. Je důležité, aby chovatelé každou podezřelou změnu v chovech drůbeže (pokles v příjmu potravy a vody, pokles v produkci vajec a zvýšené úhyny) včas hlásili místně příslušné krajské veterinární správě. Rovněž je důležité hlásit zvýšené úhyny volně žijících ptáků.

Ptačí chřipka drůbeže je nebezpečná nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva vyvolaná virem influenzy A. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků, častěji u vodních, kteří jsou přirozeným rezervoárem viru. K přenosu dochází zejména perorálně prostřednictvím trusu infikovaných ptáků, kontaminovaného krmiva a vody. Viry vysocepatogenní aviární influenzy mohou způsobit rozsáhlé ztráty u domácí drůbeže. U volně žijících ptáků jsou úhyny naopak vzácné, jsou však k nákaze vnímaví a velice často jsou hlavními přenašeči nákaz. Vakcinace proti nákaze se neprovádí a v současnosti je i zakázána – postižené hejno se likviduje. Přenos virů z volně žijících ptáků na lidi nebyl dosud prokázán.
 

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS