Bezpečnost potravin

Riziko kontaminace vajec z volného chovu PCB a dioxiny

Vydáno: 28. 5. 2012
Autor: Ing. Dana Nehasilová

Po více než 10 let vědci z celého světa poukazují na zvýšené riziko překročení povoleného limitu pro obsah dioxinu a PCB ve vejcích z volného chovu.

Zprávy o kontaminaci vajec z volného chovu dioxinem a polychlorovanými bifenyly s dioxinovým efektem (dl-PCB) pravidelně se vyskytující v tisku, nejsou pro odborníky žádným překvapením. Tato problematika byla v průběhu více než deset let dokumentovaná a komunikovaná ve vědecké literatuře. V roce 2006 například belgičtí vědci z university v Antverpách a z Agentury pro životní prostředí VITO poukázali na kontaminaci půdy v městských a venkovských oblastech v Evropě dioxiny a dl-PCB, což je nutné vzít v potaz v případě volných chovů nosnic. Ve svých článcích autoři odkazovali stejně jako řada jiných autorů již dříve (2) na výrazně zvýšené riziko, že vejce od nosnic z volných chovů v porovnání s vejci od nosnic ustájených v klecích budou vykazovat hodnoty dioxinu a PCB převyšující zákonem stanovený limit platný v EU (1).
(1) Schoeters,G.; Hoogenboom,R.
Contamination of free-range chicken eggs with dioxins and dioxin-like polychlorinated biphenyls
Mol Nutr Food Res., 50, 2006, č. 10, s. 908-914

(2) Chang,R.; Hayward,D.; Goldman,L.; Hartly,M.; Flattery,J.; Stephens,R. Foraging farm animals as biomonitors for dioxin contamination
Chemosphere, 19, 1989, s. 481-486

Stephens,R.D.; Petreas,M.X.; Hayward, D.G.
Biotransfer and bioaccumulation of dioxins and furans from soil: chickens as a model for foraging animals.
Sci Total Environ, 175, 1995, s. 253-273

Petreas,M.; Ruble,R.; Visita,P.; Mok,M.; McKinney,M.; She,J.; Stephens, R. –Hartly, M. –Armstrong, M. –Dohas, T.
Bioaccumulation of PCDD/Fs from soil by foraging chickens
Organohalogen Compounds, 29, 1996, s. 51-54
Schuler,F.; Schmid,P.; Schlatter,C.;
The transfer of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans from soil into eggs of foraging chicken
Chemosphere, 34, 1997, s. 711-718
Fürst, P.
Handbuch Dioxine
1998, Hrsg.: Michael Oehme, Spektrum-Verlag, ISBN 3-8274-0126-7, s. 246-249
Harnly, M.E. et al.
Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofuran contamination in soil and home-produced eggs near pentachlorophenol sources
Environmental Science & Technology, 34, 2000, s. 1143-1149

European Commission; Health & Consumer Protection Directorate-General Opinion of the Scientific Committee on Animal Nutrition on the Dioxin Contamination of Feedingsstuffs and their Contribution to the Contamination of Food of Animal Origin, 2000

Goldman,L.R.; Hartly,M.; Flattery,J.; Patterson,D.G.Jr.; Needham,L.L.
Serum polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans among people eating contaminated home-produced eggs and beef
Environ Health Perspect., 108, 2000, č. 1, s. 13-19
Schmid,P.; Gujer,E.; Degen,S.; Zennegg,M.; Kuchen,A.; Wüthrich,C.
Polychlorierte Dibenzo-p-dioxine und Dibenzofurane (PCDD/F) in Lebensmitteln tierischer Herkunft – Dioxinuntersuchungen in der Schweiz
Mitt. Lebensm. Hyg., 92, 2001, s. 483-498
Pussemier,l.;  Mohimont,L.; Huyghebaert,A.; Goeyens,L.
Enhanced levels of dioxins in eggs from free range hens; a fast evaluation approach
Talanta, 63, 2004, č. 5, s. 1273-1276
Kijlstra,A.; Heuvel,E.; Binnendijk,G.; Buisonjé,F.; Mul,M.; Bokma,M.; Hoogenboom,R.
Dioxin Levels in Organic Eggs
Enhancing animal health security and food safety in organic livestock production systems,
3rd SAFO Workshop; 2004, Falenty, Poland

„Dioxin- und PCB-belastete Freilandeier: An Mahnungen aus der Wissenschaft hat es nicht gefehlt
[2012-05-11], www.animal-health-online.de