Bezpečnost potravin

Rizika reziduí pesticidů v potravinách

Vydáno: 29. 11. 2002
Autor:

Odborníci na bezpečnost potravin z britského nezávislého výboru Committee on Toxicity hodnotili zdravotní rizika konzumace reziduí pesticidů v potravinách.

Odborníci na bezpečnost potravin z britského nezávislého výboru Committee on Toxicity upozornili na to, že zdravotní rizika z konzumace malých množství reziduí pesticidů jsou pravděpodobně malá, ale množství dokladů v této oblasti je omezené. Výbor odmítl obavy, že jednotlivé pesticidy konzumované pojídáním různých potravin, by se mohly stát nebezpečným „koktejlem“. K tomuto závěru došla pracovní skupina výboru  po dvacetiměsíčním hodnocení existujících vědeckých informací a údajů. Výbor doporučil změnu schvalovacího systému tak, aby organizace autorizující pesticidy a léky zvážily všechny možné zdroje vystavení těmto rizikům. Pracovní skupina navrhla, aby schalovací procesy také zahrnovaly více metodických analýz a experimentálních průzkumů, týkajících se  možnosti kombinovaného toxické působení.
Farmers Weekly, 137, 2002, č. 16, s. 7     (Vo)