Bezpečnost potravin

Rizika mechanických nečistot v potravinách

Vydáno: 9. 6. 2005
Autor:

Je uveden výčet vyskytujících se cizích materiálů v masných a drůbežích výrobcích. Preventivní údržba a pravidelné audity napomáhají snížit riziko výskytu.

Protože se ještě čas od času objevuje v masných a drůbežích výrobcích kontaminace cizími materiály (kosti, kov, sklo, kousky plastů, kamínky, šperky a osobní předměty, hmyz a nečistoty od hlodavců) je snahou potravinářského průmyslu snížit možnost výskytu těchto nečistot v potravinách. Každý, kdo jí pravidelně hamburgery nebo párky má tu zkušenost, že kousl do kousku kosti.

Tvrdý materiál, může být zvlášť nebezpečný – mohou se jím vylomit zuby, vzpříčit se v dýchacím ústrojí, dokonce i proděravět žaludek. Také může způsobit nepříjemné stížnosti. Z 1 309 stížností, které obdržela Americká bezpečnostní a inspekční služba FSIS od roku 2001 do září 2002, bylo 331 neboli 25 % případů stížností týkajících se cizích materiálů a okolo 6 % z toho mělo za následek poranění. Nejčastěji se jednalo o kovy, sklo a plasty. Zdroje pocházejí z nedbale prováděných operací a distribucí, změn a oprav pracovního prostředí (např. natírání odlupujících se částeček na stěnách). Dalším zdrojem problémů jsou zaměstnanci: šperky, pera, tužky a knoflíky. Také může docházet k záměrné kontaminaci cizími materiály, i když to jsou jen řídké případy.
Proto logicky HACCP stanovuje téměř vždy požadovaný krok k vyhledání znečištění a většina výrobních plánů používá systém vyhledávání cizích materiálů podél výrobní linky. Výrobci si potřebují stále uvědomovat obecná opatření, aby mohli minimalizovat riziko výskytu cizích předmětů v jejich výrobcích.


Zdroje znečištění cizími předměty

Materiál

Zdroj kontaminace

Možnosti poranění

Kov

Drát, strojní  zařízení, vnější prostředí, zaměstnanci

Pořezání a popíchání, někdy nutný i chirurgický zákrok

Sklo

Lahve, zavařovací sklenice, kuchyňské nádobí (sklenice), části měřidel

Pořezání, krvácení, vnitřní krvácení, někdy nutný i chirurgický zákrok

Plasty

Obalové materiály, kartónové pásky, palety, vnější prostředí, zaměstnanci

Dušení, pořezání, infekce

Kost

Nevhodná a nebo neúplná výroba nebo nedostatečné vyjmutí kostí

Dušení, trauma

Jehly

Podkožní jehly používané jako injekční jehly pro dobytek, výrobní jehly používané pro léčení nebo k marinování masa

Pořezání, infekce

Dřevo

Palety, krabice,  tovární zařízení (trámy), venkovní vybavení

Pořezání, infekce, dušení, vylomení zubů

Střely

Dobytek střelený na pastvě

Pořezání, infekce, rozbité zuby

Kamínky, písek

Vnější prostředí, podrážky bot

Dušení, rozbité zuby

Izolační materiály

Vybavení budovy.

Nemoc z přítomnosti azbestu

Šperky, osobní svršky

Zaměstnanci.

Dušení, pořezání, rozbité zuby

Hmyz a hlodavci

Vnější prostředí, vstupní přístupy do potravinářského podniku

Nemoc, trauma, dušení, alergické reakce

 

Výrobcům se proto doporučuje, aby pravidelně prováděli účinné audity svých zařízení, výrobních linek, surovin, sledovali balící postupy a svou pečlivou osobní kontrolou přispěli k tomu, aby výskyt cizích předmětů v potravinách byl omezen na minimum.


Meat Processing, 44, 2005, č. 3, s. 53