Bezpečnost potravin

Rizika kontaminace potravin z kuchyňského nádobí

Vydáno: 31. 1. 2017
Autor: Společnost pro výživu

Společnost pro výživu vydala tuto původní práci v časopise Výživa a potraviny, č.1/2017.

Autorkami článku „Rizika kontaminace potravin z kuchyňského nádobí“ jsou MVDr. Hana Šuchmová a Ing. Bc. Kateřina Koplová z Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.  

Abstrakt článku
Bezpečnost potravin může ovlivnit mnoho různých faktorů, jedním z nich jsou i výrobky, které jsou určeny pro styk s potravinami. Materiály a předměty, které přichází do styku s potravinami, musí být vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí a musí splňovat hygienické požadavky. Do potravin nesmí uvolňovat své složky a tím nepříznivě ovlivnit bezpečnost a kvalitu potravin. Pokud tyto výrobky nevyhovují požadavkům platné legislativy, mohou být jedním ze zdrojů kontaminace potravin a následného ohrožení zdraví spotřebitelů. V tomto článku je uveden přehled materiálů, které se nejčastěji používají k výrobě kuchyňského nádobí a náčiní a zdravotní rizika z kontaminace potravin chemickými látkami, uvolňujícími se z materiálu nádobí. Dále jsou zmíněny případy přenosu rizikových látek z kuchyňského nádobí a náčiní do potravin, zjištěné v Moravskoslezském kraji, České republice a v zahraničí. 
 

Celý článek „Rizika kontaminace potravin z kuchyňského nádobí„, Výživa a potraviny, č. 1/2017.

 

Zdroj: Společnost pro výživu