Bezpečnost potravin

Rizika „eko a bio“ výrobků z pohledu hygieniků

Vydáno: 11. 6. 2019
Autor: HSHMP

Informace HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen HSHMP) upozorňuje spotřebitelskou veřejnost na odborný článek „Informace o používání a uvádění na trh plastových materiálů a předmětů pro styk s potravinami, které obsahují mletý bambus nebo jiné podobné složky“ uveřejněný na stránkách Státního zdravotního ústavu.  Stejný článek rovněž HSHMP rovněž zveřejnila přímo na svých internetových stránkách. 

 

HSHMP se v rámci své dozorové činnosti zaměřuje na rizikové výrobky pro spotřebitele. Podkladem pro zaměření dozoru jsou Ministerstvem zdravotnictví České republiky (dále jen MZČR) vyhlašované nebezpečné výrobky nebo odborné analýzy či tiskové zprávy.  

V posledních letech, kdy se zvyšuje povědomí spotřebitelů o ekologickém chování, a tím i nákup výrobků deklarovaných, že jsou vyrobeny z přírodních materiálů nebo jsou označeny jako eko či bio. Takové výrobky však mnohdy nesplňují požadavky na zdravotní nezávadnost, neboť obsahují i jiné než přírodní látky. Pro spotřebitele proto HSHMP doporučuje sledovat vyhlašované nebezpečné výrobky MZČR (odkaz: http://www.mzcr.cz/obsah/nebezpecne-vyrobky_880_1.html  nebo http://hygpraha.cz/obsah/nebezpecneVyrobky_494_1.html ).  

HSHMP uvedený typ výrobků průběžně na trhu kontroluje: v roce 2019 odebrala a laboratorně nechala vyšetřit 6 následujících výrobků, které vyhověly legislativním požadavkům. Zároveň však testy potvrdily, že mimo prvního výrobku jsou uvedené výrobky vyrobeny nejen z přírodních, ale i syntetických látek, převážně melaminu:  

Gurmánská sada – Appetizer Set 8pcs, EAN: 8719202590449, Madal Bal a.s.
Laboratorní vyšetření: mikrobiologiické a senzorické vyšetření, BPA, „ftaláty“ – výsledek vyhověl legislativním požadavkům. Z hlediska senzorických a funkčních (kapalné potraviny protékají) vlastností není výrobek vhodný pro vodné potraviny a potraviny s olejovou tekutou složkou. Výrobek byl proto dle pokynu HSHMP doznačen textem o nevhodném použití pro tukové a vodné potraviny.  


Zdroj: HSHMP    

Hrnek na kávu s sebou Bambus, EAN: 8719202427080, Madal Bal a.s.  
Laboratorní vyšetření: formaldehyd, melamin – výsledek vyhověl legislativním požadavkům  


Zdroj: HSHMP  

Miska Bambus – vnější strana s růžovým lakem, EAN: 4054307145755, Madal Bal a.s.  
Laboratorní vyšetření
: formaldehyd, melamin, BPA, BADGE, fenolické sloučeniny, „ftaláty“ – výsledek vyhověl legislativním požadavkům  


Zdroj: HSHMP  

Provencale sada (4 kelímky + dóza) Bambus, EAN: 3661561100515, Pylones  
Laboratorní vyšetření: formaldehyd, melamin, PAA – výsledek vyhověl legislativním požadavkům  


Zdroj: HSHMP  

Becher hrnek z bambusu zn.Babylove dm – růžový s motivem mráčků, EAN: 4010355517708, dmdrogerie  
Laboratorní vyšetření: formaldehyd, melamin, PAA – výsledek vyhověl legislativním požadavkům  


Zdroj: HSHMP  

Opakovaně použitelný kelímek ECO Bamboo, zn. Woodway, EAN: 3830066921653, Na svačinu 
 Laboratorní vyšetření: formaldehyd, melamin, PAA – výsledek vyhověl legislativním požadavkům  


Zdroj: HSHMP

Vysvětlivky k použitým zkratkám:
PAA – primární aromatické aminy
BPA – bisfenol A
BADGE –  2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan (epoxyderivát)
ftaláty – estery kyseliny ftalové  


Příklady vyhlášených nebezpečných výrobků z „bambusu“  MZČR:  

 

V Praze 11. 6. 2019  

Ing. Pavel Zikl
odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
vedoucí oddělení hygieny předmětů běžného užívání

Zdroj: HSHMP