Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Rezidua veterinárních léčiv v potravinách a zvířatech: shoda s požadavky je nadále vysoká do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality
Monitoring cizorodých látek > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> Monitoring cizorodých látek

Rezidua veterinárních léčiv v potravinách a zvířatech: shoda s požadavky je nadále vysoká

Vydáno: 6.4.2020
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Souhrnná zpráva EFSA za rok 2018

Foto: Shutterstock

Podle aktuální zprávy EFSA ukazují data o přítomnosti reziduí veterinárních léčiv a kontaminantů ve zvířatech a v potravinách živočišného původu za rok 2018 na vysokou míru shody se stanovenými bezpečnými úrovněmi.

Maximální limity překročilo 0,3 % vzorků. Tato hodnota se pohybuje v rozmezí hodnot 0,25 – 0,37 % změřených v uplynulých 10 letech. Celkově bylo 28 členskými státy EU analyzováno 657 818 vzorků.
Ve srovnání s rokem 2017 se počet neshod mírně zvýšil u antithyreoidních látek a steroidů. Malé poklesy byly zaznamenány u antimikrobik, ostatních veterinárních léčiv (jako jsou nesteroidní antiflogistika) a dalších látek a environmentálních kontaminantů (jako jsou chemické prvky a mykotoxiny).
Data jsou dostupná v Knowledge Junction, otevřeném datovém skladu spravovaném EFSA, který byl vytvořen pro posílení transparentnosti, opakovatelnosti a opětovného používání důkazů při hodnocení rizik z potravin a krmiv.

Souvislosti
Veterinární léčiva mohou být podávána hospodářským zvířatům k předcházení nebo léčení nemoci. V potravinách získaných z léčených zvířat mohou z těchto látek zůstat rezidua.
Potraviny také mohou obsahovat rezidua pesticidů a kontaminujících látek, kterým byla zvířata vystavena. Z tohoto důvodu musí mít členské státy vytvořeny monitorovací plány pro odhalování ilegálního použití nepovolených nebo nesprávného použití povolených veterinárních léčiv u zvířat určených k produkci potravin a ke zjišťování důvodů těchto pochybení.

 

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021