Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Rezidua pesticidů v potravinách: sledujte trendy s novým interaktivním nástrojem EFSA do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality
Monitoring cizorodých látek > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> Monitoring cizorodých látek

Rezidua pesticidů v potravinách: sledujte trendy s novým interaktivním nástrojem EFSA

Vydáno: 3.4.2020
Tisk článku
Autor: KM EFSA
EFSA představil souhrnné výsledky za rok 2018 a interaktivní nástroj pro jejich prohlížení

EFSA publikoval výroční zprávu o reziduích pesticidů v potravinách v Evropské unii za rok 2018. Zpráva vychází z dat získaných při úředních kontrolách národními kontrolními orgány členských států, Islandu, Norska a zahrnuje jak cíleně, tak i náhodně odebrané vzorky.

V roce 2018 bylo celkově analyzováno 91015 vzorků, z nichž 95,5 % nepřekročilo maximální limity reziduí (MRL) stanovené právním předpisem. V rámci koordinovaného víceletého kontrolního programu EU bylo analyzováno 11679 vzorků, z nichž MRL vyhovělo 98,6 %.

Zpráva poskytuje pohled na zatížení potravin v EU rezidui pesticidů a na možná rizika pro zdraví spotřebitelů. Manažerům rizika poskytuje důležité informace pro přijímání budoucích kontrolních opatření.


Výkonný ředitel EFSA, p. Bernhard Url k tomu říká: „Zpráva EFSA již mnoho let pomáhá Evropské komisi a členským státům při zajišťování správného používání pesticidů v souladu s právními předpisy a stanovenými cíli. Účinný sběr a precizní analýza dat budou i nadále klíčové pro zajištění bezpečnosti potravin prodávaných v EU.“

Cílený vs. náhodný sběr dat
Náhodně sbíraná data jsou především užitečná proto, že pokrývají stejný nákupní koš (stejné produkty) v rámci tříleté rotace, což umožňuje identifikovat trendy u konkrétních potravin. Kupříkladu, mezi roky 2015 a 2018 se zvýšil počet překročení MRL u banánů (z 0,5 na 1,7 %), sladkých paprik (z 1,2 na 2,4 %) a stolních hroznů (z 1,8 na 2,6 %). Na druhou stranu, mezi roky 2015 a 2018 se snížil počet překročení MRL u brokolice (z 3,7 na 2 %), panenského olivového oleje (z 0,9 na 0,6 %) a u vajec (z 0,2 na 0,1 %).

Data získaná v rámci koordinovaného víceletého kontrolního programu EU letos EFSA vložil do interaktivního nástroje, kde je data možné procházet, aby je přiblížil také lidem, kteří nejsou specialisty na jejich analýzu.

Národní kontrolní programy
jsou postavené na analýze rizika. Soustředí se tedy na produkty, u kterých byla v předchozích letech častěji zjištěna překročení MRL a tedy mohou pravděpodobněji obsahovat rezidua pesticidů. Národní programy poskytují manažerům rizika důležité informace, avšak na rozdíl od dat získaných v rámci koordinovaného víceletého kontrolního programu EU neposkytují statisticky reprezentativní obrázek o úrovních reziduí pesticidů v potravinách v obchodech v EU.

Hodnocení rizik
V rámci analýzy výsledků provedl EFSA hodnocení rizik z pohledu výživy. Z výsledku vyplývá, že je nepravděpodobné, že potraviny analyzované v roce 2018 představovaly problém pro zdraví spotřebitelů. EFSA nicméně předkládá řadu doporučení ke zvýšení účinnosti evropského kontrolního systému, aby byla dale posilována vysoká úroveň ochrany spotřebitelů.


Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021