Bezpečnost potravin

Rezidua pesticidů v potravinách: 3. mezinárodní “Fresenius” konference

Vydáno: 15. 5. 2005
Autor:

Konference zaměřená na nejnovější poznatky v oblasti reziduí pesticidů (jejich stanovení, vzájemná výměna informací, komunikace rizika, bezpečnost potravin aj.) se uskuteční v Kolíně n.Rýnem (SRN) ve dnech 6.–7. června 2005.

Program konference [pdf ; 104028 bytů]

Organizátor: Die Akademie Fresenius