Bezpečnost potravin

Rezidua pesticidů v ovoci a zelenině

Vydáno: 29. 7. 2004
Autor:

Četnost výskytu reziduí pesticidů v evropském ovoci a zelenině se v roce 2002 ve srovnání s předchozími roky zvýšila.

V 15 zemích Evropské unie, Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku bylo v roce 2002 na přítomnost stop 170 druhů pesticidů analyzováno na 46 000 vzorků převážně čerstvého ovoce a zeleniny. Testování probíhalo v rámci série každoročních testů prováděných za účelem monitorování rozsahu kontaminace evropských potravin rostlinného původu pesticidy (projekt Monitoring of Pesticide Residues in Products of Plant Origin in the European Union, Norway, Iceland and Liechtenstein). Ve srovnání s předchozími roky se procento plodů se zjištěným výskytem stop pesticidů zvýšilo, zvýšilo se i procento plodů s nadlimitní hladinou pesticidů. Mluvčí evropského komisaře pro zdraví a ochranu spotřebitelů Beata Gminderová však zdůraznila, že by bylo nutné sníst velká množství kontaminovaných plodů, aby došlo k ohrožení zdraví spotřebitelů.
Ve Velké Británii bylo v roce 2002 v rámci výše uvedeného projektu analyzováno celkem 2087 vzorků, z nichž 889 (43 %) obsahovalo rezidua pesticidů. U 34 vzorků (1,6 % všech vzorků) bylo zjištěno vyšší než maximální povolené množství (MRL). Další obdobný průzkum zjistil „povolená“ množství pesticidů u 78 % pomerančů a mandarinek, 67 % hrušek, 56 % banánů a 45 % broskví a nektarinek. Překočení maximálního povoleného množství reziduí pesticidů bylo nejčastěji zjištěno u špenátu (13 % všech případů), fazolí (7 %), pomerančů a mandarinek (4 %) a broskví a nektarinek (3 %). Dále bylo zjištěno, že více než pětina testovaného britského ovoce, zeleniny a cereálií obsahovala rezidua minimálně dvou pesticidů.

Monitoring of Pesticide Residues in Products of Plant Origin in the European Union, Norway, Iceland and Liechtenstein:
výroční zpráva za rok 2002
příloha k výroční zprávě za rok 2002