Bezpečnost potravin

Rezidua pesticidů v ovoci a zelenině v EU

Vydáno: 6. 3. 2003
Autor:

Podle monitoringu 4,5 % ovoce a zeleniny překračuje limity reziduí. Nejčastěji jsou rezidua detekována v zelí, hrášku a okurkách.

Rozsáhlý monitoring v zemích EU ukázal, že ve 4,5 % ovoce, zelenina a obiloviny překračují limitní hodnoty stanovené pro rezidua pesticidů. Podle Komise EU to však neznamená ohrožení zdraví. V rámci programu monitoringu na r. 2000 bylo vyšetřeno 45 000 vzorků. V 15 % vyšetřených vzorků byla detekována rezidua více než jednoho pesticidu (pod- i nadlimitní množství), 3 % vzorků obsahovaly čtyři a více pesticidů.
Růst počtu vzorků, které překračují stanovené limity je zřejmě důsledkem několika faktorů jako snížení hodnot MRL, citlivější analytické metody, širší spektrum analytů a lepší informovanost v rámci EU přispěním systému rychlého varování ohledně potravin a krmiv (RASFF).
Nejobvyklejší je stále nalézání reziduí fungicidů a insekticidů. Nejčastěji byla detekována rezidua jednoho z dvaceti pesticidů v limitní nebo podlimitní koncentraci u zelí (24 %), hrášku (20 %), okurek (16 %) a rýže (8,7 %). Rezidua překračující hodnoty MLR byla zjištěna především v zelí (4,9 %), hrášku (3,0 %), rýži (1,7 %) a okurkách (1,4 %). Vzorky byly odebírány z obchodu, od zpracovatelů a v místech dovozu.
EU Food Law, 2002, č. 126, s. 10–11