Bezpečnost potravin

Rezidua pesticidů v čajích

Vydáno: 16. 5. 2003
Autor:

FSANZ provedl kontrolu čajů importovaných do Austrálie a zjistil, že obsahují rezidua pesticidů, které nejsou na seznamu povolených látek.

Úřad pro kontrolu potravin v Austrálii a na Novém Zélandu (Food Standards Australia New Zealand, FSANZ) provedl kontrolu importovaných čajů a zjistil, že obsahují rezidua pesticidů. U pesticidů, které jsou v potravinové legislativě Austrálie uvedeny na seznamu povolených látek, nedošlo k překročení denního akceptovatelného příjmu (ADI). V čajích však byla zjištěna rezidua dalších pesticidů, které na seznamu povolených látek nejsou. FSANZ informoval, že podniká kroky, aby do legislativy byly zapracovány maximální limity reziduí (MRL) pro další pesticidy. Teprve pak bude možné podrobně vyhodnotit, jaké je riziko z čajů importovaných do Austrálie.
www.foodstandards.gov.au