Bezpečnost potravin

Rezidenční kurzy pořádané Národní školou veterinární služby ve Francii

Vydáno: 26. 10. 2017
Autor: KM EFSA

Nabídka Veterinárních výukových kurzů - jarní, letní a podzimní kurz 2018.

Francouzská Národní škola veterinární služby (Ecole Nationale des Services Vétérinaires – ENSV) je již od roku 1973  aplikační školou pro inspektory veterinární hygieny. V roce 2018 bude pořádat pro případné zájemce (v anglickém jazyku) několik tematicky zaměřených Rezidenčních kurzů. 

Obecné cíle:

Prostřednictvím řady výukových metod (přednášky, příkladové studie, návštěvy v terénu a studijní cesty) je cílem Veterinárních výukových kurzů ENSV především následující:

– Podpora celkové správy a řízení stimulací vzájemné výměny ve veterinární praxi a zkušenostech;
–  Účast ve veterinárních institucionálních a technických kapacitách; další spolupráce partnerských zemí s cílem rozvoje vzájemného pororumění.

Snahou a výzvou setkání je umožnit účastníkům nasbírat a sdílet svou zkušenost prostřednictvím prezentace a využití různých pojmů či konceptů s cílem odpovědět na otázky ohledně jejich vlastní zkušenosti týkající se standardů OIE a Codex Alimentarius. 

Kurzy jsou kombinovány se strategickým plánem OIE (OIE Strategic Plan) pro activity budování kapacit; ve smyslu řízení, práva a správy veterinární služby.

Posluchači:

– VETERINÁRNÍ ÚŘEDNÍCI (kontaktní místa OIE, vedoucí veterinární úředníci, vedoucí pracovníci veterinárních institucí a zemědělských organizací, atd.)

– ŘÍDÍCÍ PERSONÁL ze soukromého sektoru: živočišná produkce, farmaceutický průmysl a zemědělskoprůmyslový sector.
 

Doplňující informace (včetně  způsobu registrace) naleznete:

 

  

Kurz

Téma

Datum

Místo

Školné

Uzávěrka registrace

Jarní kurz

Prevence antimikrobiální rezistence

Setkání
1 týden:
26.-30. 3. 2018

Lyon, Marcy L’Etoile (Francie) (včetně dvoudenního online setkání před Rezidenčním kurzem)

2 500 EUR

15. 12. 2017

Letní kurz

Zdraví a pohoda (welfare) zvířat

Setkání
2,5 týdne:
19. 6. až 5. 7. 2018

Lyon, Marcy L’Etoile (Francie) (včetně studijního výletu do Bruselu, Ženevy a Paříže)

6 000 EUR

31. 1. 2018

Podzimní kurz

Inspekce mořských a sladkovodních produktů

Setkání
1 týden:
12.-16. 11. 2018

Lyon, Marcy L’Etoile (Francie) (včetně dvoudenního online setkání před Rezidenčním kurzem)

3 000 EUR

30. 6. 2018