Bezpečnost potravin

Revize údajů o výskytu nemocí z potravin v USA

Vydáno: 26. 4. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Snížení počtu odhadnutých onemocnění, hospitalizací a úmrtí neznamená trend, ale je způsobeno zpřesněním metodiky odhadu a větší kvalitou a kvantitou údajů.

Centrum pro sledování a prevenci chorob (Centrum for Diseasee Control and Prevention = CDC) nově vyhodnotilo, že chorobami z potravin ročně onemocní v USA 48 mil. osob, 128 tis. je hospitalizováno a 3 tisíce zemřou. Nový odhad uvádí nižší čísla než v r. 1999: 76 mil. osob onemocněloí, 325 tis. bylo hospitalizováno, 5 tisíc zemřelo. Rozdíl je způsoben především zlepšením kvality a zvýšením počtu údajů, které jsou k dispozici, a také zdokonalením metodiky odhadu. V současnosti je např. známo, že většina norovirů není rozšiřována potravinami, takže odhad výskytu se snížil z 9,2 mil. případů na 5,5 mil.

Nejvyšší je počet osob hospitalizovaných (35 %) a počet úmrtí (28 %) kvůli salmonele. Asi 90 % onemocnění, hospitalizací a úmrtí z potravin je způsobeno salmonelou, norovirem, kampylobakterem, toxoplasmou, E. coli O157, listerií a klostridiem. Norovirus je odhadován jako příčina 60 % onemocnění z potravin, následuje salmonela. Ostatní původci onemocnění jsou v zásadní menšině.

Zpráva CDC byla publikována v časopisu CDC: J. Emerging Infectious Diseases (leden 2011).

Food Bussiness News, 6, 2010, č. 22, s. 1, 11

CDC, prosinec 2010
CDC, únor 2011